BỘT MÀU

Mặt tiền – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 60×68 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Cánh đồng lúa – Đoàn Hồng

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 51×73 cm

Năm sáng tác: 1998

Mùa thanh xuân – Tạ Tỵ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 50 x 65 cm

Năm sáng tác: 1960

Khỏa thân – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 26×36 cm

Năm sáng tác: 2018

Đàn Guitar – Duy Thanh

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 43×52 cm

Sen – Đỗ Phấn

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×37 cm

Năm sáng tác: 2004

Thiếu nữ với mèo – Đoàn Hồng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×78 cm

Năm sáng tác: 1996

Kế hoạch nhỏ – Nguyễn Sĩ Thiết

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 31×48 cm

Năm sáng tác: 1972

Hoa – Nguyễn Thế Hùng

Họa sĩ: Nguyễn Thế Hùng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36×56 cm

Năm sáng tác: 1995

Màu sắc kỉ niệm – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×53 cm

Năm sáng tác: 2016

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Trà Vinh – Phan Tiến

Họa sỹ: Phan Tiến

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 46×60 cm

Năm sáng tác: 2009

Gà – Đỗ Phấn

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26×33 cm

Năm sáng tác: 2017

Hè sớm – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48×58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Đêm xanh – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48 x 58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Chúc mừng xuân Kỷ Hợi – Đặng Xuân Hòa

Họa sĩ: Đặng Xuân Hòa 

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 35×50 cm

Năm sáng tác: 2019

Em bé dân tộc – Bùi Văn Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 35×30 cm

Năm sáng tác: 2022

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!