Acrylic

Showing all 6 results

Xuân – Bình Minh 1 (Rồng Giáp Thìn)

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 1 (Rồng Giáp Thìn)

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160×230

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 2

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 2

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x230cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 3

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 3

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x230cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 4

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 4

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x230cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 5

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x230cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 7

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 7

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x170cm

Năm sáng tác: 2023

Showing all 6 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!