Bàng Sĩ Nguyên

Showing 1–12 of 13 results

Nhà thờ – Bàng Sĩ Nguyên

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 34×27 cm

Năm sáng tác: 2004

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 50 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2001

 

Nude

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 26×38 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 33×48 cm

Năm sáng tác: 1996

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18 cm x 15 cm

Sáng tác năm: 1995

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 19 cm x 19 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 14×22 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 17×23 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18×26 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 21×26 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 23×17 cm

Năm sáng tác: 1999

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 24×18 cm

 

Showing 1–12 of 13 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!