Đỗ Phấn

Showing all 9 results

Cầu Long Biên – Đỗ Phấn

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100×130 cm

Năm sáng tác: 2006

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 42 cm x 32 cm

Năm sáng tác: 2015

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 39×53 cm

Năm sáng tác: 2014

Gà – Đỗ Phấn

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26×33 cm

Năm sáng tác: 2017

Gà (2)

Họa sỹ: Đỗ Phấn
Chất liệu: bột màu
Kích thước: 30 x 40 cm
Năm sáng tác: 2005

Khỉ

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 30 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2016

Mèo

Họa sỹ: Đỗ Phấn

CHất liệu: Bột màu

Kích thước: 38×52 cm

Năm sáng tác: 2011

Sen – Đỗ Phấn

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×37 cm

Năm sáng tác: 2004

Tĩnh vật – Đỗ Phấn

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 30×36 cm

Năm sáng tác: 2002

Showing all 9 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!