Đoàn Hồng

Showing 1–12 of 33 results

Bờ biển 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 72×52 cm

Năm sáng tác: 2018

Bờ biển 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 79×61 cm

Năm sáng tác: 2017

Cánh đồng lúa – Đoàn Hồng

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 51×73 cm

Năm sáng tác: 1998

Cậu bé giăng câu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 99×78 cm

Năm sáng tác: 2010

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2013

Đàn trâu 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 71×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đàn trâu 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 74×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đánh rơm

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×69 cm

Năm sáng tác: 2003

Đêm Tân hôn – Đoàn Hồng

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bôt màu

Kích thước: 54×79 cm

Năm sáng tác: 2011

Đinh Dậu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36×47 cm

Năm sáng tác: 2017

Khỏa thân với bình cá vàng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×50 cm

Năm sáng tác: 2012

Showing 1–12 of 33 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!