Hồ Phòng

Showing all 10 results

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 20cm x 27cm
 • Năm sáng tác: 1988

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 24cm x 30cm
 • Năm sáng tác: 1992

Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 22×29 cm

Năm sáng tác: 1985

Cảnh vùng Ngã tư Bốn xã

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 45 cm x 55 cm
 • Năm sáng tác: khoảng đầu thập niên 1980

Chợ

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 17cm x 40cm
 • Năm sáng tác: 1982

Hóc Môn

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 22×28 cm

Năm sáng tác: 1997

Nông dân suốt lúa

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 14×20 cm

Năm sáng tác: 1976.

Phong cảnh

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 21×34 cm

Năm sáng tác: 1995

Phong cảnh Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 25×32 cm

Năm sáng tác: 1997

Phong cảnh Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 26cm x 34cm
 • Năm sáng tác: 1995

Showing all 10 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!