Họa sĩ Miền Bắc trước năm 1975

Showing 1–12 of 146 results

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

Bà cháu

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

Năm sáng tác: 1997

Ba cô đội gạo lên chùa

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Sơn dầu trên bố

Năm sáng tác: 2008

Băng bó vết thương

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 79×66 cm

Năm sáng tác: 1972

Bên hồ

Bộ đội biên giới

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 32 x 48 cm

Năm sáng tác: 1966

Bồng con

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 63×48 cm

Năm sáng tác: 1988

Cảnh bếp dã chiến

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 24 x 33,5 cm.

Năm sáng tác: 1966

Cánh cò

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 1973

Cảnh đan len – quay sợi

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 33.5 x 45.5 cm

Năm sáng tác: 1961

Cảnh đánh xe tăng

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26.5 x 37 cm

Năm sáng tác: 1969

Cảnh đọc báo

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 33.5 cm

Năm sáng tác: 1964

Showing 1–12 of 146 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!