in độc bản

Showing all 7 results

Cá rồng – Lê Xuân Chiểu

Họa sĩ: Lê Xuân Chiểu

Chất liệu: In độc bản

Kích thước: 16×24 cm

Năm sáng tác: 2020 

Cậu bé chăn trâu – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Khắc gỗ

Kích thước: 60×85 cm

Năm sáng tác: 1996

Lê Xuân Chiểu

Họa sĩ: Lê Xuân Chiểu

Chất liệu: in khắc gỗ

Kích thước: 35.5×24 cm

 

Mèo hoang – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: in độc bản

Kích thước: 21×18 cm

Năm sáng tác: 2016

Phong cảnh – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 38×37 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 38×38 cm

Năm sáng tác: 1994

Trúc xinh trúc mọc bờ ao – Tú Duyên

Họa sỹ: Tú Duyên

Chất liệu: Thủ ấn họa

Kích thước: 41×20 cm

Năm sáng tác: 1968

Showing all 7 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!