Lâm Kim

Showing all 9 results

Chị em

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1981

Chị em – Lâm Kim

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn tiên
 • Kích thước: 75×55 cm
 • Năm sáng tác: 1981

Du mục – Lâm Kim

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100×140 cm
 • Năm sáng tác: 1981

Già làng

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1972

Già Làng – Lâm Kim

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn tiên
 • Kích thước: 48×37 cm

Hoa – Lâm Kim

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn tiên
 • Kích thước: 75×55 cm
 • Năm sáng tác: 2013

Sung túc – Lâm Kim

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 76×100 cm

Năm sáng tác: 1978

Thiếu nữ

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 75 x 55 cm

Năm sáng tác: 1979

Về buôn

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 75 x 55 cm

Năm sáng tác: 1982

Showing all 9 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!