Lê Vượng

Showing 1–12 of 28 results

Ấm trà và dải lụa trắng – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68×79 cm

Năm sáng tác: 2001

Ấm trà xanh – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 51×66 cm

Năm sáng tác: 2012

Bình cổ và chén xanh – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2020

Bình cổ và đèn dầu

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68×79 cm

Năm sáng tác: 2014

Bình đất và đèn bão

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Cành khô, bình đất và chén

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2022

Chén và cây khô

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Chén xanh và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2019

Chén xanh và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2019

Showing 1–12 of 28 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!