lụa

Showing all 11 results

Anh đưa nàng về dinh – Tú Duyên

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 40 x 96 cm

 

 

Bên hồ – Trần Khánh Chương

Đào xuân – Lê Trí Dũng

Họa sĩ: Lê Trí Dũng

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 58×83 cm

Năm sáng tác: 1993

Đạt Ma qua sông – Trương Văn Ý

Họa sỹ: Trương Văn Ý

Chất liệu: Lụa 

Kích thước: 50×105 cm

Năm sáng tác: 2010

Giúp mẹ – Võ Văn Đầy

Họa sĩ: Võ Văn Đầy

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 38×56 cm

Năm sáng tác: 1994

Hương lan – Mai Long

Họa sĩ: Mai Long

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 95×75 cm

Năm sáng tác: 1969

 

Phong cảnh – Nguyễn Trịnh Thái

Họa sỹ: Nguyễn Trịnh Thái

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 74×85 cm

Năm sáng tác: 2019

Tết Trung Thu – Nguyễn Xuân Việt

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 35×54 cm

Năm sáng tác: 1994

Tĩnh vật – Trần Khánh Chương

Trầm tĩnh – Mai Long

Họa sĩ: Mai Long

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 1975

 

Showing all 11 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!