Nam Anh

Showing 1–12 of 21 results

Bình hoa cúc trắng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa cúc trắng – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa hồng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa lay ơn

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 48×40 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa tím

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 49×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Chùa một cột

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2017

Chùa thầy – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 122×244 cm

Năm sáng tác: 2020

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Showing 1–12 of 21 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!