Nghiêm Xuân Hưng

Showing 1–12 of 33 results

Chân dung nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 140×72 cm

Năm sáng tác: 2016-2018

Chị em

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2019

Chiều ngõ chỉ

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng
Chất liệu: bột màu
Kích thước: 48 x 58 cm
Năm sáng tác: 1994 – 2016

Cô gái với tò he con gà – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2018

Con gà quý

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Trổ giấy

Kích thước: 78×70 cm

Năm sáng tác: 1994

Con trâu đất

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Đám rước – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Trổ giấy

Kích thước: 102×88 cm

Năm sáng tác: 2017

Đêm xanh – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48 x 58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Đôi bạn

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Đồng mùa

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 60×68 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Gọt mướp

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Hè sớm – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48×58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Showing 1–12 of 33 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!