Nguyễn Phan Hòa

Showing 1–12 of 25 results

Phong cảnh (24)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×140 cm

Năm sáng tác: 2008

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×150 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×200 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 115×155 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (1)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×18 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (10)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30x 40 cm

Năm sáng tác: 2008

Sen (12)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (13)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (14)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Showing 1–12 of 25 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!