Nguyễn Sĩ Thiết

Showing all 6 results

Cảnh đường ra trận

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 37 cm

Năm sáng tác:1971

Dân công chiến dịch Biên giới 1950

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 27 x 38 cm

Năm sáng tác: 1966

 

Kế hoạch nhỏ – Nguyễn Sĩ Thiết

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 31×48 cm

Năm sáng tác: 1972

Phong cảnh

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 35.5 x  50.5 cm

Năm sáng tác:1970

Phong cảnh Bó Mịn

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 33.5 x  24.5 cm

Năm sáng tác:1964

Phong cảnh Trung Hà

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 46 x  31 cm

Năm sáng tác:1963

Showing all 6 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!