Nguyễn Sĩ Thiết

Showing 1–12 of 18 results

Bộ đội biên giới

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 32 x 48 cm

Năm sáng tác: 1966

Cảnh bếp dã chiến

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 24 x 33,5 cm.

Năm sáng tác: 1966

Cảnh đan len – quay sợi

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 33.5 x 45.5 cm

Năm sáng tác: 1961

Cảnh đánh xe tăng

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26.5 x 37 cm

Năm sáng tác: 1969

Cảnh đọc báo

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 33.5 cm

Năm sáng tác: 1964

Cảnh đóng tàu

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Chì

Kích thước: 18 x 28 cm

Năm sáng tác: 1998

Cảnh đường ra trận

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 37 cm

Năm sáng tác:1971

Cảnh làm bèo hoa dâu

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36.5 x 52cm

Năm sáng tác: 1963

Cảnh làm than

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 29.5 x 41.5 cm

Năm sáng tác: 1964

Cảnh lán ở của C101

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước:  24.5×38 cm

Năm sáng tác: 1966

Cảnh lên núi Quang Long

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 38 x 26 cm

Năm sáng tác: 1966

Cảnh lúc nghỉ trưa

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 25.5×38 cm

Năm sáng tác: 1966

Showing 1–12 of 18 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!