Thẩm Đức Tụ

Showing all 5 results

Chân dung nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 86 cm x 60 cm

Năm sáng tác: 2011

Chợ hoa Hà Nội – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×150 cm

Năm sáng tác: 2007

Huyền thoại Tiên Dung – Chử Đồng Tử – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120 cm x 240 cm

Năm sáng tác: 2006

Nhớ về quê hương (chân dung Trương Văn Thuận)

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80 cm x 91 cm

Năm sáng tác: 2013

Tĩnh vật hoa – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2009

Showing all 5 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!