tổng hợp

Showing all 6 results

Cảnh chùa – Nguyễn Gia Trí

Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 52×64 cm

Duyên – Trần Chắt

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 39×59 cm

Năm sáng tác: 2007

Khỏa thân – Trần Tuy

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Tổng hợp

Kích thước: 36×25 cm

Năm sáng tác: 2000

Nhà thờ – Bàng Sĩ Nguyên

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 34×27 cm

Năm sáng tác: 2004

Sen – Nguyễn Gia Trí

Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí

Chất liệu: Sơn ta trên giấy can

Kích thước: 51 x 71.5 cm

Trong bụi chuối – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 49×55 cm

Năm sáng tác: 1995

Showing all 6 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!