Trần Hải Minh

Showing 1–12 of 36 results

Phong cảnh bên dòng sông – Trần Hải Minh

Họa sĩ: Trần Hải Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 154×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Trừu tượng

Tác phẩm: Trừu tượng

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x55cm

Năm sáng tác: 2021

Xuân – Bình Minh 1 (Rồng Giáp Thìn)

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 1 (Rồng Giáp Thìn)

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160×230

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 10

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 10

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x170cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 11

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 11

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x170cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 12

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 12

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x110cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 13

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 13

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x110cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 14

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 14

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 160x110cm

Năm sáng tác: 2023

Xuân – Bình Minh 15

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 15

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 135x100cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 16

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 16

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 115x80cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 17

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 17

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x80cm

Năm sáng tác: 2024

Xuân – Bình Minh 18

Tác phẩm: Xuân – Bình Minh 18

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 115x75cm

Năm sáng tác: 2023

Showing 1–12 of 36 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!