Trần Tuy

Showing all 4 results

Ba cô đội gạo lên chùa

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Sơn dầu trên bố

Năm sáng tác: 2008

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x40cm

Năm sáng tác: 1987

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Tổng hợp

Kích thước: 32 cm x 24 cm

Năm sáng tác: 1987

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Tổng hợp

Kích thước: 36 cm x 26 cm

Năm sáng tác: 2000

Showing all 4 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!