Văn Chiến

Showing all 8 results

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2016

Ký họa Phong cảnh – Văn Chiến

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 26×37 cm

Năm sáng tác: 2016.

Ký họa Phong cảnh (2)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 28×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (3)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 29×41 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (4)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2012

Ký họa Phong cảnh (5)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Bút kim

Kích thước: 33×46 cm

Năm sáng tác: 2003

Ký họa Phong cảnh (6)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 41×29 cm

Năm sáng tác: 2014

Ký họa Văn Miếu

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Showing all 8 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!