Vũ Ba

Showing all 6 results

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×14 cm
Năm sáng tác: 1967

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 14×10 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 17×23 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa em Tuyết bắt cá

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đêm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm

Năm sáng tác: 1968

Ký họa Rạch Cái Nước

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Mầu nước
Kích thước: 17×27 cm

Showing all 6 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!