Vũ Ba

Showing all 10 results

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×14 cm
Năm sáng tác: 1967

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 14×10 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 17×23 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa chải tóc

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 18 x 13 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Ký họa chiến khu – Vũ Ba

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước

Kích thước: 21 x 32 cm

 

Ký họa đồn Bến Giồng Tương

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút lông

Kích thước: 16 x 24 cm

Năm sáng tác: 1972

 

 

Ký họa em Tuyết bắt cá

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đêm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm

Năm sáng tác: 1968

Ký họa phong cảnh

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 22 x 31 cm

 

 

 

Ký họa Rạch Cái Nước

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Mầu nước
Kích thước: 17×27 cm

Showing all 10 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!