VOH – Triển lãm vừa vinh danh cố danh họa Nguyễn Gia Trí, vừa giới thiệu đến công chúng những thành quả ban đầu từ những lao động miệt mài của người họa sĩ tài hoa.

Thanh Duyên – Khiêm Huân

https://video.voh.com.vn/tap-chi-my-thuat/dieu-chua-biet-dang-sau-cac-kiet-tac-cua-danh-hoa-nguyen-gia-tri-481354.html