DUY THANH

Họa sĩ Duy Thanh sinh năm 1931 tại Thái Nguyên.

Ông là họa sĩ tự do.

Năm 1954, ông di cư vào Sài Gòn.

Sở trường của ông là tranh sơn dầu theo các khuynh hướng: dã thú, trừu tượng và có lúc chuyển sang biểu hiện.

Tháng 3/ 1958, ông triển lãm cá nhân đầu tiên tại Sài Gòn.

Tháng 5/1958, ông triển lãm chung với họa sĩ Thái Tuấn, cả hai họa sĩ trình bày 80 tranh.

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!