LƯU VĂN SÌN

– Lưu Văn Sìn sinh năm 1910, mất năm 1983 

– Nguyên quán: Hà Nội. 

– Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 1931 – 1936.

– Ông giỏi về tranh sơn dầu, đề tài chủ yếu là miền núi, nông thôn,.

– Ông có nhiều tác phẩm được trưng bày và lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tiểu biểu là các bức tranh: ”Cảnh Việt Bắc”, “Đường đi bản Muốn” 1936, “Nông thôn thanh bình” 1958 (sơn dầu), “Du kích Tủa Chùa” 1956, “Nhà sàn Thuận Châu” 1959 (màu nước)… 

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!