MÀU NƯỚC

Thiếu nữ xưa – Tạ Tỵ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 8×10 cm

Vĩnh An Vĩnh Linh – Lê Văn Xương

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Ký họa màu nước

Kích thước: 21 x 26 cm

Năm sáng tác: 1965 

Vá lưới (Mỹ Long) – Thanh Sơn

Họa sỹ: Thanh Sơn

Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước

Kích thước: 23×35 cm

Năm sáng tác: 1975

Ký họa chiến khu – Vũ Ba

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước

Kích thước: 21 x 32 cm

 

Điện về vùng quê duyên hải Trà Vinh – Thanh Sơn

Họa sỹ: Thanh Sơn

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 19×27 cm

Năm sáng tác: 1978

Mèo – Trần Chắt

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Mực nho

Kích thước: 39×49 cm

Năm sáng tác: 1999

Cờ đỏ – Cần Thơ – Trần Châu

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 30×39 cm

Năm sáng tác: 2014

Ký họa Phong cảnh – Văn Chiến

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 26×37 cm

Năm sáng tác: 2016.

Đinh Dậu – Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 23×30 cm

Năm sáng tác: 2017

Phố – Đỗ Mạnh Cương

Họa sĩ: Đỗ Mạnh Cương

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 40 cm x 50 cm

Cây ổi – Lưu Văn Sìn

Họa sĩ: Lưu Văn Sìn

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 53×42 cm

Năm sáng tác: 1960

Phong cảnh – Nguyễn Trịnh Thái

Họa sĩ: Nguyễn Trịnh Thái

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 33×43 cm

Năm sáng tác: 2013

Người Dao và người Mán – Lưu Văn Sìn

Họa sĩ: Lưu Văn Sìn

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 32×49 cm

Năm sáng tác: 1955

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!