NGỌC DŨNG

Họa sĩ Ngọc Dũng tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh ngày 6/10/1931 tại Hưng Yên.

Năm 1953, ông cùng họa sĩ Duy Thanh triển lãm lần đầu tại Hà Nội.

Năm 1956, ông cùng họa sĩ Duy Thanh triển lãm tại Sài Gòn.

Năm 1959, ông triển lãm chung với Thái Tuấn, Vị Ý, Duy Thanh, Lê Thị Quang, Đào Sĩ Chu, Phạm Thị Khánh.

Năm 1961, ông đã triển lãm cá nhân với 50 bức sơn dầu.

Ông mất ngày 7/7/2000.

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!