Nguyễn Đình Thuần

Nguyễn Đình Thuần

- Sinh năm 1948, tại Huế

- Tốt nghiệp Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế, 1974

- Thành viên Hội đồng Văn hóa Đông Hawaii, USA 1996

* TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

- 1998. Triển lãm tại Trung Tâm Văn Hóa Đông Hawaii, USA

- 1999. Triển lãm tại nhật báo Người Việt, Nam California, USA

- 2001. Triển lãm tại Mimi Studio, Nam California, USA

- 2002. Triển lãm tại “vườn sau", Garden Grove, USA

- 2018. Triển lãm tại Việt Bảo Gallery, Nam California, USA

- 2023. Triển lãm tại Bình Minh Art Gallery

* TRIỂN LÃM CHUNG

- 2010. Triển lãm Đinh Cường & Nguyễn Đình Thuần tại Annam Gallery, Quận 7, Paris, France

- 2008. Triển lãm Đinh Cường & Nguyễn Đình Thuần tại Việt Art Gallery, Houston, Texas, USA

- 2007. Triển lãm Đinh Cường & Nguyễn Đình Thuần tại Việt Báo Art Gallery, Nam California, USA

- 2006. Triển lãm tại Show Case, Costa Mesa, California, USA

- 2000. Triển lãm tại Santa Ana College, California, USA

- 1997. Triển lãm tại Bảo Tàng TP HCM, Việt Nam

- 1996. Triển lãm với Lê Ngọc Linh & Dương Đình Hùng tai Hawaii Gallery, USA

- 1991. Triển lãm Nguyễn Đình Thuần, Trần Hoài & Trần Hữu Lộc tại Nhà Văn Hóa Tiệp Khác. TP HCM, Việt Nam

- 1990. Triển lãm tại Hội Mỹ Thuật TP HCM. Việt Nam

- 1989. Triển làm với Phạm Đình Trọng tại Hội Mỹ Thuật TP HCM, Việt Nam

- 1973. Triển lãm tại Hội Việt-Mỹ Đà Nẵng, Việt Nam

- 1995. Triển lãm tại Bảo Tàng TP HCM, Việt Nam

- 1994. Triển lãm tại Hội Mỹ Thuật TP HCM, Việt Nam

- 1994. Triển lãm tại Viện Trao Đổi Văn Hóa Với Pháp, Việt Nam

- 1994. Triển lãm 26 Họa Sĩ Huế tại TP HCM, Việt Nam

- 1993. Triển lãm Nguyễn Đình Thuần & Trần Hoài tại Sai Gon Tourist Gallery. TP HCM, Việt Nam

- 1992. Triển lãm tại PN An Gallery TP HCM, Việt Nam

- 1992. Triển lãm tại Notices Gallery. Singapore

- 1992. Triển lãm tại Nhà Văn Hóa Lao Động TP HCM, Việt Nam

- 1991. Triển lãm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, TP HCM

- 1991. Triển lãm tại Hội Mỹ Thuật TP HCM, Việt Nam

Bình minh - Nguyễn Đình Thuần

Liên hệ
Lượt xem: 2025
Nguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình Thuần

Thời gian - Nguyễn Đình Thuần

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình Thuần

Tĩnh vật hoa - Nguyễn Đình Thuần

Liên hệ
Lượt xem: 2025
Nguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình Thuần

Nhớ quê xưa - Nguyễn Đình Thuần

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Nguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình ThuầnNguyễn Đình Thuần

TAGS

Xem thêm họa sĩ

Icon Email

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ những thông tin triển lãm mới nhất của chúng tôi