NGUYỄN ĐỨC NÙNG

 • Sinh ngày 10/3/1914 tại Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Tây cũ.
 • Từ năm 1933 -1938, ông tốt nghiệp khóa 9 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
 • Từ năm 1945 – 1946, ông tham gia cách mạng, là Trưởng ban Hội họa Đoàn văn hóa cứu quốc Thừa Thiên Huế.
 • Từ năm 1947 – 1950, biên tập báo Chống giặc, lien khu 4.
 • Từ năm 1947 – 1954, gia nhập quân đội, làm báo Vệ quốc quân của Đại đoàn 304.
 • Từ năm 1956 – 1973, ông là giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.
 • Từ năm 1973 – 1981, là viên trưởng Viện Nghiên cứu Mỹ thuật.
 • Ngày 4/1/1983, ông mất tại Hà Nội.
 • Là người lính và họa sĩ chuyên nghiệp, toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông đều hướng về đề tài Chiến tranh Cách mạng và xây dựng xã hội mới.
 • Ông cũng là người chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam để vận dụng vào sáng tác hiện tại.
 • Giải thưởng:

-Huy chương vàng TLMTTQ.

-Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2000.

TÁC PHẨM

There are no products matching to show

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!