NGUYỄN VĂN BÁI

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Bái

  • Sinh ngày 6/6/1912 tại Hưng Yên, Mất năm 1999 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa IX (1933-1938)

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!