Showing 1–12 of 570 results

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

12 con giáp

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2015

 

Anh đưa nàng về dinh

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 40 x 96 cm

 

 

Âu yếm

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Âu yếm

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Bà cháu

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Thủ ấn họa

Kích thước: 32 x 34 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Bà cháu

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

Năm sáng tác: 1997

Bà Chúa

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 121×264 cm

Năm sáng tác: 2021

Ba cô đội gạo lên chùa

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Sơn dầu trên bố

Năm sáng tác: 2008

Bà Đào (phu nhân họa sĩ)

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×48 cm

Năm sáng tác: 1981

Bác Hồ

Họa sĩ: Hoàng Lập Ngôn

Chất liệu:  Mực nho

Kích thước: 54 cm x 36 cm

Năm sáng tác: 1992

Bác Hồ ở chiến khu

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 66×54 cm

Showing 1–12 of 570 results

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!