SƠN DẦU

Bản hòa tấu dưới trăng – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2000

Thiếu nữ – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 54,5×49 cm

Năm sáng tác: 2020

Băng bó vết thương – Phạm Lực

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 79×66 cm

Năm sáng tác: 1972

Trừu tượng

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 71×56 cm

Năm sáng tác: 2009

Nữ sinh – Đặng Kim Long

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 140×165 cm

Năm sáng tác: 2005

Schubert – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×100 cm

Năm sáng tác: 2020

Tuổi thơ – Hứa Thanh Bình

Họa sĩ: Hứa Thanh Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 95×130 cm

Năm sáng tác: 1996

Tình mẫu tử – Phạm Lực

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 66×79 cm 

Mậu Tuất – Bùi Văn Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 29×35 cm

Năm sáng tác: 2018

 

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 115×155 cm

Năm sáng tác: 2009

Họa sĩ – Đặng Xuân Hòa

Họa sĩ: Đặng Xuân Hòa 

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Nude – Bùi Văn Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×119 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Ngày trở về của ngựa hoang – Văn Y

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 145×159 cm

Ngựa gốm – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2021

Thiếu nữ – Nguyễn Lâm

Họa sĩ: Nguyễn Lâm

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Chân dung thiếu nữ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 48×34 cm

Trừu tượng – Nguyễn Lâm

Họa sĩ: Nguyễn Lâm

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 27×40 cm

Năm sáng tác: 2020

Những thiếu nữ – Đỗ Mạnh Cương

Họa sĩ: Đỗ Mạnh Cương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120 cm x 160 cm

Năm sáng tác: 1997

Cô gái và ngựa – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 200×301 cm

Năm sáng tác: 2023 

Trong Chùa – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x80cm

Năm sáng tác: 2021

Thế nhân Cello – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120x120cm

Năm sáng tác: 2024

Khỏa thân

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 50×60 cm

Năm sáng tác: 2007

Thiếu nữ – Đỗ Duy Tuấn

Họa sĩ: Đỗ Duy Tuấn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×91 cm

Năm sáng tác: 2021

Cổng làng – Hoài Hương

Họa sĩ: Hoài Hương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1997

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sau vườn – Bùi Văn Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Hoài niệm

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 1987

Bình hoa cúc trắng – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Tư lự – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×200 cm

Năm sáng tác: 2009

Lưới cá – Lê Huy Tiếp

Họa sĩ: Lê Huy Tiếp

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2019

Buổi chiều ở Hồ Hoàn Kiếm – Đặng Xuân Hòa

Họa sĩ: Đặng Xuân Hòa 

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×130 cm

Năm sáng tác: 2022

Cầu Long Biên – Đỗ Phấn

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100×130 cm

Năm sáng tác: 2006

Phong cảnh bên dòng sông – Trần Hải Minh

Họa sĩ: Trần Hải Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 154×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Tự họa – Hoàng Hồng Cẩm

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 70×60  cm 

Năm sáng tác: 2006

Xuân – Lê Thánh Thư

Họa sĩ: Lê Thánh Thư

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 65×53 cm

Năm sáng tác: 1998

Làng quê – Nguyễn Văn Cường

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 73×92 cm

Năm sáng tác: 2008

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Trường chùa – Phan Tiến

Họa sỹ: Phan Tiến

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 109×149 cm

Năm sáng tác: 2010

Phận – Bùi Văn Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×92 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Thay áo – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Vùng kỷ niệm – Nguyễn Đình Thuần

Họa sĩ: Nguyễn Đình Thuần 

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 61×45 cm

Năm sáng tác: 2022

Khỏa thân – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 54×65 cm

Năm sáng tác: 1990

Họa sĩ và người mẫu – Phạm Lực

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 105×75 cm

Năm sáng tác: 2016

Chị em – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2022

Thiếu nữ – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2012

Hoa bướm – Hứa Thanh Bình

Họa sĩ: Hứa Thanh Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 103×90 cm

Năm sáng tác: 1998

Vô tận – Nguyễn Tấn Cương

Họa sĩ: Nguyễn Tấn Cương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×130 cm

Năm sáng tác: 2013

Phong cảnh Huế – Văn Đen

Họa sĩ: Văn Đen

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 45×60 cm

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Hương quê – Dương Văn Sen

Họa sĩ: Dương Văn Sen

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×63 cm

Năm sáng tác: 2018

Trừu tượng

Họa sĩ: Nguyễn Lâm

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2015

Phong cảnh – Thuận Hồ

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68×80 cm

Năm sáng tác: 1993

 

Tĩnh vật – Đỗ Phấn

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 30×36 cm

Năm sáng tác: 2002

Sài Gòn phố – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Bến thuyền – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2023 

Trừu tượng

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2014

Hội ngộ 20.11 Hiến chương Nhà giáo – Đặng Kim Long

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2012

Ra đồng – Phạm Lực

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×115 cm

Năm sáng tác: 1987

Nhện – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 95×90 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2019

Giấc mơ trưa – Lê Thế Anh

Họa sĩ: Lê Thế Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 55×70 cm

Năm sáng tác: 2016

Đầm sen – Đặng Kim Long

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2016

Thiếu nữ – Nguyễn Lâm

Họa sĩ: Nguyễn Lâm

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Ngựa – Hứa Thanh Bình

Họa sĩ: Hứa Thanh Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Người yêu phố – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2022

Chợ hoa Hà Nội – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×150 cm

Năm sáng tác: 2007

Nàng Tuyết – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 152×100 cm

Năm sáng tác: 2021

Đôi bạn thân – Đặng Kim Long

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2012

Phong cảnh – Phạm Ngọc Điệp

Họa sĩ: Phạm Ngọc Điệp

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2012

Vườn Xuân – Trần Châu

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×150 cm

Năm sáng tác: 2016

Đèn dầu và ly – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×120 cm

Năm sáng tác: 2020

Một thoáng kỷ niệm – Đặng Kim Long

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2013 

Phong cảnh – Trần Châu

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 65×135 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen – Nguyễn Phan Hòa

Họa sĩ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×150 cm

Năm sáng tác: 2009

Bến đá – Ngọc Dũng

  • Họa sĩ: Ngọc Dũng
  • Chất liệu:  Sơn dầu
  • Kích thước: 30cm x 50cm
  • Năm sáng tác: 1960

Phong cảnh – Lê Thế Anh

Họa sĩ: Lê Thế Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×200 cm

Năm sáng tác: 2019 

Ghế và đàn sến – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2022

Thiếu nữ trên bancone – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2023

Bóng người xưa

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2004

Tuổi mộng mơ

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70×56 cm

Năm sáng tác: 2010

Xuân Nghệ Sĩ – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120x120cm

Năm sáng tác: 2024

Thiếu nữ – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 47×47 cm

Năm sáng tác: 2007

Tĩnh vật hoa – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2009

Trừu tượng – Đặng Hoài Nam

Họa sĩ: Đặng Hoài Nam

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 1970

Đèn dầu – Phạm An Hòa

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 70×50 cm

Năm sáng tác: 2005

Phong cảnh – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 41×51 cm

Năm sáng tác: 2000

Kỳ Vọng (12 con giáp) – Đặng Xuân Hòa

Họa sĩ: Đặng Xuân Hòa 

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×130 cm

Năm sáng tác: 2020

Vũ điệu Guitar – Cù Nguyễn

Họa sĩ: Cù Nguyễn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 46×38 cm

Năm sáng tác: 1962

Ngựa hoang – Văn Y

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130×200 cm

Năm sáng tác: 2017

Cô gái với tò he con gà – Nghiêm Xuân Hưng

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2018

Mùa gặt – Tú Duyên

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×190 cm

Năm sáng tác: 1973

 

Dưới núi Bài Thơ (Hạ Long) – Nguyễn Trịnh Thái

Họa sĩ: Nguyễn Trịnh Thái

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70×80 cm

Năm sáng tác: 2011

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!