SƠN MÀI

Dấu ấn Vũng Tàu – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 121×245 cm

Năm sáng tác: 2021

Tháp Rùa – Hồ Gươm – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120×180 cm

Năm sáng tác: 2020

Tuổi mới lớn – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Chải tóc dưới trăng – Huỳnh Thảo

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2017 

Hoa pháo – Lê Anh Quân

Họa sĩ: Lê Anh Quân

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2001

Chị em – Uyên Huy

Họa sĩ: Uyên Huy

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120×120 cm

Năm sáng tác: 2020

Trong vườn – Dương Văn Sen

Họa sĩ: Dương Văn Sen

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×180 cm

Năm sáng tác: 2020

Nắng hanh vàng – Ngọc Thọ – Yên Hòa

Họa sĩ: Ngọc ThọYên Hòa

Chất liệu:  Sơn mài

Kích thước: 120×180 cm

Năm sáng tác: 1993

Chiều về – Nguyễn Đăng Giáp

  • Họa sĩ: Nguyễn Đăng Giáp
  • Chất liệu:  Sơn mài
  • Kích thước: 60×80 cm
  • Năm sáng tác: 1998

Trừu tượng – Nguyễn Lâm

Họa sĩ: Nguyễn Lâm

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40×60 cm

Năm sáng tác: 2021

Sen và đàn – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 121×119 cm

Năm sáng tác: 2021

Bà Chúa – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 121×264 cm

Năm sáng tác: 2021

Trăng khuyết – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 121×122 cm

Năm sáng tác: 2021

Gà – Phượng – Nguyễn Trà Vinh

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 90×150 cm

Năm sáng tác: 2011

 

Vườn xuân – Nguyễn Xuân Việt

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2001

Em yêu hòa bình – Đặng Kim Long

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài 

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Huyền thoại Tiên Dung – Chử Đồng Tử – Thẩm Đức Tụ

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120 cm x 240 cm

Năm sáng tác: 2006

Ông đồ – Đặng Kim Long

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Phố – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ 

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 121cm x 123cm

Năm sáng tác: 2022

Gà – Trần Chắt

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40×50 cm

Thiếu nữ đêm trăng – Đặng Kim Long

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Khỏa thân – Lê Ngọc Linh

Họa sỹ: Lê Ngọc Linh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×120 cm

Năm sáng tác: 2008

Tĩnh vật – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2008

Vũ điệu dưới trăng – Huỳnh Thảo

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2021

Nghệ thuật Angkovat – Nguyễn Xuân Việt

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2004

Vườn chuối – Lê Anh Quân

Họa sĩ: Lê Anh Quân

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 2001

Chùa thầy – Nam Anh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 122×244 cm

Năm sáng tác: 2020

Mộng thường

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2017

Ngõ gạch Hà Nội – Nguyễn Xuân Việt

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 36×50 cm

Năm sáng tác: 1988

Ông đồ – Đặng Kim Long

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Dưới trăng – Nguyễn Đăng Giáp

  • Họa sĩ: Nguyễn Đăng Giáp
  • Chất liệu:  Sơn mài
  • Kích thước: 70 cm x 50 cm
  • Năm sáng tác: 2016

Trong đầm sen – Huỳnh Thảo

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2021

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!