Họa sĩ Gia Định trước năm 1975

Ấm trà và dải lụa trắng – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68×79 cm

Năm sáng tác: 2001

Ấm trà xanh – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 51×66 cm

Năm sáng tác: 2012

Beer phố (phố Bùi Viện) – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Bến đò

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Bến đợi

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2011

Bên sân khấu

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2016

Bình cổ và chén xanh – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2020

Bình cổ và đèn dầu

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68×79 cm

Năm sáng tác: 2014

Bình đất và đèn bão

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Bình hoa cúc trắng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa hồng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa lay ơn

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 48×40 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa tím

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 49×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 20cm x 27cm
 • Năm sáng tác: 1988

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 24cm x 30cm
 • Năm sáng tác: 1992

Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 22×29 cm

Năm sáng tác: 1985

Bình yên

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 65cm x 80cm

Bờ biển

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 21×26 cm

Năm sáng tác: 2000

Bông hồng cho em

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62cm x 73cm

 

Bóng trắng

Họa sĩ: Đào Sĩ Chu

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 64 cm x 36 cm

Năm sáng tác: 1961

Cà phê vĩ – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Cảng cá sau cơn bão

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2011

Cành khô, bình đất và chén

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2022

Cảnh vùng Ngã tư Bốn xã

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 45 cm x 55 cm
 • Năm sáng tác: khoảng đầu thập niên 1980

Chân dung Đức Phật chùa Phật Tích

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu sáp

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2001

Chân dung NS Ánh Tuyết

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu sáp

Kích thước: 41×29 cm

Năm sáng tác: 1999

Chén và cây khô

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2021

Chén xanh và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2019

Chén xanh và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2019

Chiều trong làng

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2004

Chiều về

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 52×56 cm

Năm sáng tác: 2021

Chợ

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 17cm x 40cm
 • Năm sáng tác: 1982

Chùa một cột

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2017

Chúc mừng năm mới Ất Mùi

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 38×54 cm

Năm sáng tác: 2015

Chúc mừng năm mới Bính Thân

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 36×24 cm

Năm sáng tác: 2016

Chúc mừng năm mới Canh Tý

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2020

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì

Kích thước: 35×40 cm

Năm sáng tác: 2017

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 36×46 cm

Năm sáng tác: 2017

Chúc mừng năm mới Mậu Tuất

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 35×42 cm

Năm sáng tác: 2018

Chúc mừng năm mới Nhâm Ngọ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 44×34 cm

Năm sáng tác: 2002

Chúc mừng năm mới Tân Mão

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Khắc gỗ

Kích thước: 38×27 cm

Năm sáng tác: 2011

Cờ đỏ – Cần Thơ – Trần Châu

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 30×39 cm

Năm sáng tác: 2014

Cô đơn

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 61×61 cm

Năm sáng tác: 2013

Cô gái và bình hoa trắng

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×120 cm

Năm sáng tác: 2009

Con đò đứng đợi

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1995

Đã bán

 

Cửa đông chợ Bến Thành – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×80 cm

Năm sáng tác: 2020 

Cung đàn xưa – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Đà Lạt – Cà phê đêm – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Đà Lạt – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×60 cm

Năm sáng tác: 2023

Đà Lạt mộng mơ – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×100 cm

Năm sáng tác: 2019

Đà Lạt phố – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Đầm ấm

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu:  Dán giấy
 • Kích thước: 80 cm x 60 cm
 • Năm sáng tác: 2007

Dân công chiến dịch Biên giới 1950

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 27 x 38 cm

Năm sáng tác: 1966

 

5.00 out of 5

Đàn nhị và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 87×87 cm

Năm sáng tác: 2022

Đàn Sến và chén – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2005

Đêm Giáng Sinh – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×80 cm

Năm sáng tác: 2019

Đèn dầu và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2017

Điệp khúc tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×70 cm

Năm sáng tác: 2017

Đọc sách giữa biển cả – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2017

Đợi

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Đợi chờ – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2021

E lệ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Ghế và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Ghế và siêu

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 79×68 cm

Năm sáng tác: 2020

Giai điệu đồng bằng

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2009

Góc phố nhạc – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Góc xưa Sài Gòn – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 2020

Hai cây đàn

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×120 cm

Năm sáng tác: 2022

Hai cô gái – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×130 cm

Năm sáng tác: 2020

Hoa cài mái tóc – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×80 cm

Năm sáng tác: 2020 

Hóc Môn

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 22×28 cm

Năm sáng tác: 1997

Khăn đỏ và ấm – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×110 cm

Năm sáng tác: 2009

Khỏa thân

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110 cm  × 110cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×14 cm
Năm sáng tác: 1967

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 14×10 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 17×23 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa Bình Anh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 34×24 cm

Năm sáng tác: 2010

Ký họa Bình Anh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2007

Ký họa chải tóc

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 18 x 13 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Ký họa đồn Bến Giồng Tương

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút lông

Kích thước: 16 x 24 cm

Năm sáng tác: 1972

 

 

Ký họa em Tuyết bắt cá

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đêm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm

Năm sáng tác: 1968

Ký họa phong cảnh

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 22 x 31 cm

 

 

 

Ký họa Rạch Cái Nước

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Mầu nước
Kích thước: 17×27 cm

Lời ngỏ tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90 cm  × 70cm

 

 

 

Lưng trần – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2022

Mặt nạ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 1997

Múa Chăm

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130 cm  × 100 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

 

Múa cổ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 25×35 cm

Năm sáng tác: 1996

Múa quạt

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 95 cm x 75 cm
 • Năm sáng tác: 2010

Mừng xuân Tân Sửu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2021

Nàng nghệ thuật – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2020

Nàng nghệ thuật 2 – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×100 cm

Năm sáng tác: 2019

Nắng Sài Gòn – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2019

Người – Phố – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2020

Người yêu phố – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 2022

Nhạc

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100cm x 100cm
 • Năm sáng tác: 1966

Nhóm Art Decor Sài Gòn – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2020

Những chiếc bình – Lê Vượng

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×74 cm

Năm sáng tác: 2001

Những chiếc lồng chim

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×130 cm

Năm sáng tác: 2015

Những mùa thu đi – Lê Thanh

Họa sĩ: Lê Thanh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×60 cm

Năm sáng tác: 2023

Noel

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Bút sắt

Kích thước: 17cm x 13cm

Năm sáng tác: 1963

Nông dân suốt lúa

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 14×20 cm

Năm sáng tác: 1976.

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 12×9 cm

Năm sáng tác: 2008

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 19×12 cm

Năm sáng tác: 1998

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 19×12 cm

Năm sáng tác: 1998

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 10×14 cm

Năm sáng tác: 2002

Phác thảo Phật

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 47×38 cm

Năm sáng tác: 2004

Phố

Họa sĩ: Văn Y
Chất liệu: sơn dầu
Kích thước: 110×110 cm
Năm sáng tác: 2015