Họa sĩ Gia Định trước năm 1975

Âu yếm

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Âu yếm

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Bà Chúa

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 121×264 cm

Năm sáng tác: 2021

Bản hòa tấu dưới trăng

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 100cm

Năm sáng tác: 2000

Bến đá

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 30cm x 50cm
 • Năm sáng tác: 1960

Bến đò

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Bến đợi

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2011

Bên sân khấu

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2016

Bình hoa cúc trắng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa hồng

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa lay ơn

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 48×40 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình hoa tím

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 49×41 cm

Năm sáng tác: 2008

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 20cm x 27cm
 • Năm sáng tác: 1988

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 24cm x 30cm
 • Năm sáng tác: 1992

Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 22×29 cm

Năm sáng tác: 1985

Bình yên

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 65cm x 80cm

Bờ biển

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 21×26 cm

Năm sáng tác: 2000

Bông hồng cho em

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62cm x 73cm

 

Bóng trắng

Họa sĩ: Đào Sĩ Chu

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 64 cm x 36 cm

Năm sáng tác: 1961

Cảng cá sau cơn bão

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2011

Cảnh vùng Ngã tư Bốn xã

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 45 cm x 55 cm
 • Năm sáng tác: khoảng đầu thập niên 1980

Chân dung

Họa sĩ: Trương Thị Thịnh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 97×61 cm

 

Chân dung Đức Phật chùa Phật Tích

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu sáp

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2001

Chân dung NS Ánh Tuyết

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu sáp

Kích thước: 41×29 cm

Năm sáng tác: 1999

Chân dung thiếu nữ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 48×34 cm

Chị em

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1981

Chiều trong làng

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2004

Chiều về

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 52×56 cm

Năm sáng tác: 2021

Chợ

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 17cm x 40cm
 • Năm sáng tác: 1982

Chùa một cột

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2017

Chùa thầy

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 122×244 cm

Năm sáng tác: 2020

Chúc mừng năm mới Ất Mùi

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 38×54 cm

Năm sáng tác: 2015

Chúc mừng năm mới Bính Thân

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 36×24 cm

Năm sáng tác: 2016

Chúc mừng năm mới Canh Tý

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2020

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì

Kích thước: 35×40 cm

Năm sáng tác: 2017

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 36×46 cm

Năm sáng tác: 2017

Chúc mừng năm mới Mậu Tuất

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 35×42 cm

Năm sáng tác: 2018

Chúc mừng năm mới Nhâm Ngọ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 44×34 cm

Năm sáng tác: 2002

Chúc mừng năm mới Tân Mão

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Khắc gỗ

Kích thước: 38×27 cm

Năm sáng tác: 2011

Cờ đỏ – Cần Thơ

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 30×39 cm

Năm sáng tác: 2014

Cô đơn

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 61×61 cm

Năm sáng tác: 2013

Cô gái và bình hoa trắng

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×120 cm

Năm sáng tác: 2009

Con đò đứng đợi

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1995

 

Đầm ấm

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu:  Dán giấy
 • Kích thước: 80 cm x 60 cm
 • Năm sáng tác: 2007

Dân công chiến dịch Biên giới 1950

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 27 x 38 cm

Năm sáng tác: 1966

 

Đàn ghi ta

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Bột màu

Kích thước: 43cm x 52cm

5.00 out of 5

Đàn nhị và ấm trà

Họa sĩ: Lê Vượng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 87×87 cm

Năm sáng tác: 2022

Dấu ấn Vũng Tàu

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 121×245 cm

Năm sáng tác: 2021

Đền Quán Thánh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×120 cm

Năm sáng tác: 1997

Điệp khúc tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×70 cm

Năm sáng tác: 2017

Đợi

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Đôi bạn

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Du mục

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100cm x 140cm
 • Năm sáng tác: 1981

E lệ

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2021

Già làng

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1972

Già Làng

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1978

Giai điệu đồng bằng

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2009

Giận hờn

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×69 cm

Năm sáng tác: 2021

Hai cô gái

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×130 cm

Năm sáng tác: 2020

Hoa

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 2013

Hóc Môn

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 22×28 cm

Năm sáng tác: 1997

Khỏa thân

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110 cm  × 110cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Khỏa thân

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×40 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×14 cm
Năm sáng tác: 1967

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 14×10 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 17×23 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 18 x 25 cm

 

 

 

 

 

Ký họa Bình Anh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 34×24 cm

Năm sáng tác: 2010

Ký họa Bình Anh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2007

Ký họa chải tóc

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 18 x 13 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Ký họa đồn Bến Giồng Tương

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút lông

Kích thước: 16 x 24 cm

Năm sáng tác: 1972

 

 

Ký họa em Tuyết bắt cá

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đêm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm

Năm sáng tác: 1968

Ký họa phong cảnh

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 22 x 31 cm

 

 

 

Ký họa Rạch Cái Nước

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Mầu nước
Kích thước: 17×27 cm

Ký họa vận chuyển vũ khí

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước

Kích thước: 21 x 32 cm

 

 

 

Lời ngỏ tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90 cm  × 70cm

 

 

 

Mặt nạ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 1997

Múa Chăm

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130 cm  × 100 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

 

Múa cổ

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 25×35 cm

Năm sáng tác: 1996

Múa quạt

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 95 cm x 75 cm
 • Năm sáng tác: 2010

Mừng xuân Tân Sửu

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2021

Ngày trở về của ngựa hoang

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 145cm  × 159 cm

 

 

 

 

Nghệ thuật Angkovat

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2004

Ngõ gạch Hà Nội

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 36×50 cm

Năm sáng tác: 1988

Ngựa hoang

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130×200 cm

Năm sáng tác: 2017

Nhạc

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100cm x 100cm
 • Năm sáng tác: 1966

Những chiếc lồng chim

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×130 cm

Năm sáng tác: 2015

Noel

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Bút sắt

Kích thước: 17cm x 13cm

Năm sáng tác: 1963

Nông dân suốt lúa

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 14×20 cm

Năm sáng tác: 1976.

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 12×9 cm

Năm sáng tác: 2008

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 19×12 cm

Năm sáng tác: 1998

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 19×12 cm

Năm sáng tác: 1998

Nude

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 10×14 cm

Năm sáng tác: 2002

Phác thảo Phật

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 47×38 cm

Năm sáng tác: 2004

Phố

Họa sĩ: Văn Y
Chất liệu: sơn dầu
Kích thước: 110×110 cm
Năm sáng tác: 2015

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố cổ Hội An

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 90×90 cm

Năm sáng tác: 2008

Phố đêm

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2018

Phố Sài Gòn

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 12×18 cm

Năm sáng tác: 1998

Phong cảnh

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 47cm x 67cm

Phong cảnh

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 60 cm x 80 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Trần Châu

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 65×135 cm

Năm sáng tác: 2007

Phong cảnh

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 21×34 cm

Năm sáng tác: 1995

Phong cảnh

Họa sĩ: Nam Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×42 cm

Năm sáng tác: 2008

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 40cm x 60cm
 • Năm sáng tác: 1961

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Nguyễn Văn Rô
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 28cm x 50cm
 • Sáng tác năm: 1963

Phong cảnh 1

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1995