Họa sĩ miền Bắc trước năm 1975

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

Bà cháu

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 42×36 cm

Năm sáng tác: 1997

Ba cô đội gạo lên chùa

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Sơn dầu trên bố

Năm sáng tác: 2008

Băng bó vết thương

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 79×66 cm

Năm sáng tác: 1972

Bên hồ

Bộ đội biên giới

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 32 x 48 cm

Năm sáng tác: 1966

Bồng con

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 63×48 cm

Năm sáng tác: 1988

Cảnh bếp dã chiến

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 24 x 33,5 cm.

Năm sáng tác: 1966

Cánh cò

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×80 cm

Năm sáng tác: 1973

Cảnh đan len – quay sợi

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 33.5 x 45.5 cm

Năm sáng tác: 1961

Cảnh đánh xe tăng

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26.5 x 37 cm

Năm sáng tác: 1969

Cảnh đọc báo

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 33.5 cm

Năm sáng tác: 1964

Cảnh đóng tàu

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Chì

Kích thước: 18 x 28 cm

Năm sáng tác: 1998

Cảnh đường ra trận

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 24 x 37 cm

Năm sáng tác:1971

Cảnh làm bèo hoa dâu

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36.5 x 52cm

Năm sáng tác: 1963

Cảnh làm than

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 29.5 x 41.5 cm

Năm sáng tác: 1964

Cảnh lán ở của C101

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước:  24.5×38 cm

Năm sáng tác: 1966

Cảnh lên núi Quang Long

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 38 x 26 cm

Năm sáng tác: 1966

Cảnh lúc nghỉ trưa

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 25.5×38 cm

Năm sáng tác: 1966

Cầu Long Biên

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100 cm x 130 cm

Năm sáng tác: 2006

Cây cảnh

 • Họa sĩ: Phạm Thế Hùng
 • Chất liệu:  Lụa
 • Kích thước: 40 cm x 56 cm
 • Năm sáng tác: 1994

Chân dung

Họa sĩ: Nguyễn Trịnh Thái

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 90 cm x 70 cm

Năm sáng tác: 2017

Chân dung (1)

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Chì màu

Kích thước: 32×26 cm

Năm sáng tác: 2015

Chân dung (2)

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Chì màu

Kích thước: 32×26 cm

Năm sáng tác: 2015

Chân dung ký họa

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 45 x 32 cm

Năm sáng tác: 1964

Chân dung nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 77cm x 60cm

Năm sáng tác: 2011

Chân dung nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 140×72 cm

Năm sáng tác: 2016-2018

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 86 cm x 60 cm

Năm sáng tác: 2011

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 42 cm x 32 cm

Năm sáng tác: 2015

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 40cm

Năm sáng tác: 2012

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 36×32 cm

Năm sáng tác: 2016

Chị em

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2019

Chiều ngõ chỉ

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng
Chất liệu: bột màu
Kích thước: 48 x 58 cm
Năm sáng tác: 1994 – 2016

Chợ hoa Hà Nội

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100 cm x 150 cm

Năm sáng tác: 2007

Chông đèn

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 43x38cm

Năm sáng tác: 1997

Chợp mắt

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 77×57 cm

Năm sáng tác: 1992

Chuột

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu trên gỗ

Kích thước: 35×32 cm

Năm sáng tác: 2009

Cô gái bên bình cá

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 89×95 cm

Năm sáng tác: 2001

Cô gái và mèo

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70×90 cm

Năm sáng tác: 1974

Cô gái với tò he con gà

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2018

Con gà quý

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Trổ giấy

Kích thước: 78×70 cm

Năm sáng tác: 1994

Con trai của mẹ

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 64×82 cm

năm sáng tác: 1983

Con trâu đất

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×80 cm

Năm sáng tác: 2018

Đám rước

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Trổ giấy

Kích thước: 102×88 cm

Năm sáng tác: 2017

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 39×53 cm

Năm sáng tác: 2014

Đêm xanh

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48 x 58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Đền Quán Thánh

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60 cm x 118 cm

Năm sáng tác: 1997

Đinh Dậu

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 23 cm x 30 cm

Năm sáng tác: 2017

Địu con

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 43×38 cm

Năm sáng tác: 1999

Đọc sách

Họa sĩ: Lưu Công Nhân

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 40×50 cm

 

 

Đôi bạn

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Đợi chờ

Họa sĩ: Lưu Công Nhân

Chất liệu: Mực nho

Kích thước: 41×47 cm

 

 

Đồng mùa

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 60×68 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Dưới trăng

 • Họa sĩ: Nguyễn Đăng Giáp
 • Chất liệu:  Sơn mài
 • Kích thước: 70 cm x 50 cm
 • Năm sáng tác: 2016

Duyên

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 39×59 cm

Năm sáng tác: 2007

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40×50 cm

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Màu bột

Kích thước: 28 cm x 34 cm

Năm sáng tác: 2017

Họa sỹ: Đỗ Phấn

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 26×33 cm

Năm snag1 tác: 2017

Gà (2)

Họa sỹ: Đỗ Phấn
Chất liệu: bột màu
Kích thước: 30 x 40 cm
Năm sáng tác: 2005

Giáp Ngọ

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 27cm x 37cm

Năm sáng tác: 2014

Gọi mặt trời

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Sơn mài trên đĩa mộc

Kích thước: 35 cm

Năm sáng tác: 2019

Gọt mướp

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Hè sớm

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 48 x 58 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Hoa

 • Họa sĩ: Phạm Thế Hùng
 • Chất liệu:  Bột màu
 • Kích thước: 36 cm x 56 cm
 • Năm sáng tác: 1995

Hoa

 • Họa sĩ: Phạm Thế Hùng
 • Chất liệu:  Bột màu
 • Kích thước: 48 cm x 66 cm
 • Năm sáng tác: 1995

Hoa

 • Họa sĩ: Phạm Thế Hùng
 • Chất liệu:  Bột màu
 • Kích thước: 42 cm x 56 cm
 • Năm sáng tác: 1995

Hoa sen

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 88×95 cm

Năm sáng tác: 1976

Họa sĩ và người mẫu

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 105×75 cm

Năm sáng tác: 2016

Hương lan

Họa sĩ: Mai Long

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 95×75 cm

Năm sáng tác: 1969

 

Huyền thoại Tiên Dung – Chử Đồng Tử

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120 cm x 240 cm

Năm sáng tác: 2006

Kế hoạch nhỏ

Họa sỹ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 31 x 48 cm

Năm sáng tác: 1972

Khăn choàng đỏ

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 81×74 cm

Năm sáng tác: 2004

Khỉ

Họa sĩ: Đỗ Phấn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 30 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2016

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x40cm

Năm sáng tác: 1987

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Tổng hợp

Kích thước: 32 cm x 24 cm

Năm sáng tác: 1987

Khỏa thân

Họa sĩ: Trần Tuy

Chất liệu:  Tổng hợp

Kích thước: 36 cm x 26 cm

Năm sáng tác: 2000

Khỏa thân

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu:  Mực nho

Kích thước: 52cm x 41cm

Năm sáng tác: 2004

Khỏa thân (1)

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×78 cm

Năm sáng tác: 2016

Khỏa thân (2)

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 74×66 cm

Năm sáng tác: 1966

Khỏa thân (5)

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 89×68 cm

Năm sáng tác: 1993.

Ký họa Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu: Chì

Kích thước: 30×21 cm

Năm sáng tác: 2011

Mặt tiền

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 60×68 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Mặt tiền

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 60×68 cm

Năm sáng tác: 1994-2016

Mậu Tuất 2018

Họa sĩ: Bùi Quang Ngọc

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 24×32 cm

Năm sáng tác: 2018

Mèo

Họa sĩ: Trần Chắt

Chất liệu: Mực nho

Kích thước: 39×49 cm

Năm sáng tác: 1999

Mèo

Họa sỹ: Đỗ Phấn

CHất liệu: Bột màu

Kích thước: 38×52 cm

Năm sáng tác: 2011

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 79×95 cm

Năm sáng tác: 1986

Nắng hanh vàng

Họa sĩ: Ngọc Thọ – Yên Hòa

Chất liệu:  Sơn mài

Kích thước: 120 cm x 180 cm

Năm sáng tác: 1993

Nàng thơ

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Nhện

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 95×90 cm

Năm sáng tác: 2016 – 2019

Nhớ về em

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110×89 cm

Năm sáng tác: 2018

Nhớ về quê hương (chân dung Trương Văn Thuận)

Họa sĩ: Thẩm Đức Tụ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80 cm x 91 cm

Năm sáng tác: 2013

Những bức tranh nhỏ

Họa sĩ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100 x 80 cm

Năm sáng tác: 2018

Những thiếu nữ

Họa sĩ: Đỗ Mạnh Cương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120 cm x 160 cm

Năm sáng tác: 1997

Nữ sinh

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82×62 cm

Năm sáng tác: 1988

Nude 2

Họa sĩ: Lưu Công Nhân

Chất liệu: Mực nho

Kích thước: 30×41 cm

 

 

Phác thảo chiều trong làng

Họa sĩ: Nguyễn Xuân Việt

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 52 cm x 76 cm

Năm sáng tác: 1980

Phố

Họa sĩ: Đỗ Mạnh Cương

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 40 cm x 50 cm

Phố

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 115×90 cm

Năm sáng tác: 2013

Phố

Họa sỹ: Phạm Lực

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 51×65 cm

Năm sáng tác: 1982

Phong cảnh

Họa sĩ: Ngô Chính

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 67 cm x 89 cm

Năm sáng tác: 1991

Phong cảnh

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 35.5 x  50.5 cm

Năm sáng tác:1970

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Phạm Thế Hùng
 • Chất liệu:  Sơn mài
 • Kích thước: 50 cm x 70 cm
 • Năm sáng tác: 1996

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Trần Khách Chương
 • Chất liệu:  Giấy dó
 • Kích thước: 26cm x 43cm
 • Năm sáng tác: 1990

Phong cảnh 1

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: in khắc gỗ

Kích thước: 36×36 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 2

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 37×36 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 3

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 37×38 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 4

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 37×37 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 5

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 37×37 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 6

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 38×38 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 7

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 38×38 cm

Năm sáng tác: 1994

Phong cảnh 8

Họa sỹ: Nghiêm Xuân Hưng

Chất liệu: In khắc gỗ

Kích thước: 38×38 cm

Năm sáng tác: 1994