Họa sĩ sau năm 1975

12 con giáp

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2015

 

Bên tác phẩm ký ức tuổi thơ

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 68×68 cm

Năm sáng tác: 2014

Bờ biển 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 72×52 cm

Năm sáng tác: 2018

Bờ biển 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 79×61 cm

Năm sáng tác: 2017

Bóng người xưa

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2004

Cánh đồng lúa

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 51×73 cm

Năm sáng tác: 1998

Cậu bé chăn trâu

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Khắc gỗ

Kích thước: 60×85 cm

Năm sáng tác: 1996

Cậu bé giăng câu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 99×78 cm

Năm sáng tác: 2010

Cậu bé trên lưng trâu

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 50×35 cm

Năm sáng tác: 2013

Chải tóc dưới trăng

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2017

Chân dung

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 28×23 cm

Năm sáng tác: 1999

Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước 38×27 cm.

Chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2007

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50×40  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 125×90 cm

Năm sáng tác: 2017

 

 

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 70×50  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Phạm An Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82×62 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: BÙI VĂN TUẤT

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 73×55 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2016

Chùa cổ

Họa sĩ: BÙI MINH DŨNG

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 2000

 

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy điệp

Kích thước: 38×53 cm

Năm sáng tác: 2017

Cô đơn giữa đời

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: in tổng hợp

Kích thước: 27×39 cm

Năm sáng tác: 2016

Cô tiên

Họa sĩ: BÙI MINH DŨNG

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 42×53 cm

Năm sáng tác: 1991

 

 

Cõi thiên thai

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 120×180 cm

Năm sáng tác: 2020

Đại dương

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×150 cm

Năm sáng tác: 2017

Đầm sen

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2016

Đàn ông và đàn bà

Họa sĩ: BÙI MINH DŨNG

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Đàn trâu 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 71×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đàn trâu 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 74×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đánh rơm

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×69 cm

Năm sáng tác: 2003

Đất miền Trung

Họa sĩ: BÙI MINH DŨNG

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1999

 

Đêm dài

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 50×60 cm

Năm sáng tác: 2013

Đêm Tân hôn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bôt màu

Kích thước: 54×79 cm

Năm sáng tác: 2011

Đèn dầu

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 70 x 50 cm

Năm sáng tác: 2005

Đinh Dậu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36×47 cm

Năm sáng tác: 2017

Đôi bạn thân

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2012

Đón năm Dậu

Họa sĩ: BÙI MINH DŨNG

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 40×50 cm

Năm sáng tác: 2004

 

Đông phương

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 125×80 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Dòng sông hát

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2009

 

Em bé dân tộc

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 35×30 cm

Năm sáng tác: 2022

Em yêu hòa bình

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Gà – Phượng

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 90×150 cm

Năm sáng tác: 2011

 

Gà Đinh Dậu

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Họa sĩ và người mẫu

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100×120  cm

 

Hoài niệm

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 1987

Hội ngộ 20.11 Hiến chương Nhà giáo

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2012

Hội ngộ 20.11 Hiến chương Nhà giáo

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2012

 

Hội xuân

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 122×244 cm

Năm sáng tác: 2019

Khát vọng

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu trên giấy

Kích thước: 39×53 cm

Năm sáng tác: 2016

Khỏa thân

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 50×60 cm

Năm sáng tác: 2007

Khỏa thân 2

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 26×36 cm

Năm sáng tác: 2018

Khỏa thân 3

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 28×33 cm

Năm sáng tác: 2018

Khỏa thân với bình cá vàng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×50 cm

Năm sáng tác: 2012

Khỏa thân với chú chim

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×54 cm

Năm sáng tác: 2019

Khỏa thân với hoa hướng dương

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 53×71 cm

Năm sáng tác: 2018

Khỏa thân với hoa sen

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 53×72 cm

Năm sáng tác: 2018

Không đề

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 110×100 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Khu lò gạch cũ

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 50×60 cm

Năm sáng tác: 2005

Ký họa dệt vải ở Phong Thổ, Lai Châu

Họa sỹ: Đoàn Hồng
Chất liệu: Chì than
Kích thước: 29×40 cm
Năm sáng tác: 1995

Ký họa gia đình người dân tộc

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa hè Cát Hải

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

 

 

Ký họa Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 32×28 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa ngôi nhà cổ truyền của người X’Tiêng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

Ký họa người Tày

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa người Tày làm đàn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa ở Pa Thẻn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

Ký họa Phong cảnh (1)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 26×37 cm

Năm sáng tác: 2016.

Ký họa Phong cảnh (2)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 28×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (3)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 29×41 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (4)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2012

Ký họa Phong cảnh (5)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Bút kim

Kích thước: 33×46 cm

Năm sáng tác: 2003

Ký họa Phong cảnh (6)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 41×29 cm

Năm sáng tác: 2014

Ký họa Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì

Kích thước: 28×32 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 40×29 cm

Năm sáng tác: 2016

Ký họa Văn Miếu

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký ức trên sông

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2014

Ký ức tuổi thơ

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70×56 cm

Năm sáng tác: 2005

Làm gốm

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 38×65 cm

Năm sáng tác: 2016

Làng quê

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 73×92 cm

Năm sáng tác: 2008

Màu sắc kỉ niệm

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: bột màu

Kích thước: 39×53 cm

Năm sáng tác: 2016

Mậu Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 29×35 cm

Năm sáng tác: 2018

 

Mèo hoang

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: in độc bản

Kích thước: 21×18 cm

Năm sáng tác: 2016

Môi trường

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 1987

Mộng mị

Họa sĩ: Huỳnh Thảo

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 20×20 cm

Năm sáng tác: 2018

Mộng thường

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2017

Một thoáng kỷ niệm

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2013

 

Một thoáng kỷ niệm

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2013

 

Ngắm sen

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 75 x 120 cm

Năm sáng tác: 2014

Ngày cuối tuần

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×73 cm

Năm sáng tác: 2016

 

 

Ngày sinh nhật

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×40 cm

Năm sáng tác: 2012

 

 

Nhà sàn

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 35×35 cm

Năm sáng tác: 2013

Nhà thờ

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 34×27 cm

Năm sáng tác: 2004

Nữ sinh

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 140×165 cm

Năm sáng tác: 2005

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 50 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2001

 

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Nude

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 31×22 cm

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên
Tác phẩm: Nude
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 17×21 cm

Nude

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70×50 cm

Năm sáng tác: 2013

Nude

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 26×38 cm

Nude

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Ông đồ

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Ông đồ 2

Họa sỹ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60×60 cm

Năm sáng tác: 2019

Phận

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×92 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 33×48 cm

Năm sáng tác: 1996

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18 cm x 15 cm

Sáng tác năm: 1995

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 19 cm x 19 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 14×22 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 17×23 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18×26 cm