Họa sĩ Gia Định trước năm 1975

Bản hòa tấu dưới trăng

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 100cm

Năm sáng tác: 2000

Bến đá

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 30cm x 50cm
 • Năm sáng tác: 1960

Bến đò

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Bên sân khấu

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2016

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 20cm x 27cm
 • Năm sáng tác: 1988

Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 24cm x 30cm
 • Năm sáng tác: 1992

Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 22×29 cm

Năm sáng tác: 1985

Bình yên

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 65cm x 80cm

Bông hồng cho em

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62cm x 73cm

 

Bóng trắng

Họa sĩ: Đào Sĩ Chu

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 64 cm x 36 cm

Năm sáng tác: 1961

Cảnh vùng Ngã tư Bốn xã

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 45 cm x 55 cm
 • Năm sáng tác: khoảng đầu thập niên 1980

Chân dung

Họa sĩ: Trương Thị Thịnh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 97×61 cm

 

Chị em

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1981

Chợ

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 17cm x 40cm
 • Năm sáng tác: 1982

Cô đơn

Họa sĩ: Hồ Hữu Thủ

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 61×61 cm

Năm sáng tác: 2013

Cô gái và bình hoa trắng

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×120 cm

Năm sáng tác: 2009

Con đò đứng đợi

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1995

 

Đầm ấm

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu:  Dán giấy
 • Kích thước: 80 cm x 60 cm
 • Năm sáng tác: 2007

Dân công chiến dịch Biên giới 1950

Họa sĩ: Nguyễn Sĩ Thiết

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 27 x 38 cm

Năm sáng tác: 1966

 

Đàn ghi ta

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Bột màu

Kích thước: 43cm x 52cm

Điệp khúc tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×70 cm

Năm sáng tác: 2017

Du mục

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100cm x 140cm
 • Năm sáng tác: 1981

Già làng

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1972

Già Làng

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 1978

Giai điệu đồng bằng

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 100 cm x 100 cm
 • Năm sáng tác: 2009

Hoa

 • Họa sĩ: Lâm Kim
 • Chất liệu:  Phấn Pastel
 • Kích thước: 75cm x 55cm
 • Năm sáng tác: 2013

Hóc Môn

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 22×28 cm

Năm sáng tác: 1997

Khỏa thân

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110 cm  × 110cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Khỏa thân

Họa sĩ: Nguyên Khai

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 96×65 cm

Năm sáng tác: 1970

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đệm mầu nước
Kích thước: 18×14 cm
Năm sáng tác: 1967

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 14×10 cm

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt
Kích thước: 17×23 cm
Năm sáng tác: 1969

Ký họa

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 18 x 25 cm

 

 

 

 

 

Ký họa chải tóc

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 18 x 13 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Ký họa đồn Bến Giồng Tương

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút lông

Kích thước: 16 x 24 cm

Năm sáng tác: 1972

 

 

Ký họa em Tuyết bắt cá

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Bút sắt đêm mầu nước
Kích thước: 18×13 cm

Năm sáng tác: 1968

Ký họa phong cảnh

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 22 x 31 cm

 

 

 

Ký họa Rạch Cái Nước

Họa sĩ: Vũ Ba
Chất liệu: Mầu nước
Kích thước: 17×27 cm

Ký họa vận chuyển vũ khí

Họa sĩ: Vũ Ba

Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước

Kích thước: 21 x 32 cm

 

 

 

Lời ngỏ tình yêu

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90 cm  × 70cm

 

 

 

Múa Chăm

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130 cm  × 100 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

 

Múa quạt

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 95 cm x 75 cm
 • Năm sáng tác: 2010

Ngày trở về của ngựa hoang

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 145cm  × 159 cm

 

 

 

 

Ngựa hoang

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130×200 cm

Năm sáng tác: 2017

Nhạc

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 100cm x 100cm
 • Năm sáng tác: 1966

Những chiếc lồng chim

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×130 cm

Năm sáng tác: 2015

Noel

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Bút sắt

Kích thước: 17cm x 13cm

Năm sáng tác: 1963

Nông dân suốt lúa

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 14×20 cm

Năm sáng tác: 1976.

Phố

Họa sĩ: Văn Y
Chất liệu: sơn dầu
Kích thước: 110×110 cm
Năm sáng tác: 2015

Phố cổ Hội An

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 90×90 cm

Năm sáng tác: 2008

Phong cảnh

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 47cm x 67cm

Phong cảnh

Họa sĩ: Duy Thanh

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 60 cm x 80 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 21×34 cm

Năm sáng tác: 1995

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 40cm x 60cm
 • Năm sáng tác: 1961

Phong cảnh

 • Họa sĩ: Nguyễn Văn Rô
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 28cm x 50cm
 • Sáng tác năm: 1963

Phong cảnh 1

Họa sĩ: Nguyễn Trí Minh
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 38×58 cm
Năm sáng tác: 1967

Phong cảnh 1

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1995

 

Phong cảnh 2

Họa sĩ: Thuận Hồ

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Phong cảnh 2

 • Họa sĩ: Nguyễn Trí Minh
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 51cm x 80cm
 • Năm sáng tác: 1960

Phong cảnh 4

 • Họa sĩ: Nguyễn Trí Minh
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 34cm x 46cm
 • Năm sáng tác: 1963

Phong cảnh 6

 • Họa sĩ: Nguyễn Trí Minh
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 30cm x 40cm
 • Năm sáng tác: 1961

Phong cảnh 8

 • Họa sĩ: Nguyễn Trí Minh
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 38cm x 48cm
 • Năm sáng tác: 1967

Phong cảnh Bình Trị Đông

Họa sỹ: Hồ Phòng

Chất liệu: màu nước

Kích thước: 25×32 cm

Năm sáng tác: 1997

Phong cảnh Bình Trị Đông

 • Họa sĩ: Hồ Phòng
 • Chất liệu:  Màu nước
 • Kích thước: 26cm x 34cm
 • Năm sáng tác: 1995

Phong cảnh Huế

Họa sĩ: Văn Đen

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 45 cm x 60 cm

Phong cảnh làng quê

Họa sĩ: Văn Đen

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80 cm x 120 cm

Ra chợ

 • Họa sĩ: Sa Vũ
 • Chất liệu: Bột màu
 • Kích thước: 46 cm x 33 cm
 • Năm sáng tác: 2004

Sen

 • Họa sĩ: Kim Mỵ Yên
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 46cm x 61cm
 • Năm sáng tác: 1967

Sung túc

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 76 x 100 cm

Năm sáng tác: 1978

Thiếu nữ

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 75 x 55 cm

Năm sáng tác: 1979

Thiếu nữ

Họa sĩ: Nguyên Khai

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 1967

Thiếu nữ Tây Nguyên

Họa sĩ: Văn Y
Chất liệu: Sơn mài
Kích thước: 120×120 cm

Tình mẫu tử

Họa sĩ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70 cm  × 50 cm

 

 

 

 

Tĩnh vật

Họa sĩ: Trương Thị Thịnh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 24 x 32 cm

 

 

 

Tĩnh vật

 • Họa sĩ: Kim Mỵ Yên
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 43cm x 45cm
 • Năm sáng tác: 1967

Tĩnh vật

 • Họa sĩ: Ngọc Dũng
 • Chất liệu:  Sơn dầu
 • Kích thước: 40cm x 50cm
 • Năm sáng tác:

Tĩnh vật

Tĩnh vật hoa

 • Họa sĩ: Nguyễn Văn Rô
 • Chất liệu: Sơn dầu
 • Kích thước: 49cm x 49cm
 • Sáng tác năm: 1960

Tỏ tình

Họa sĩ: Đào Sĩ Chu

Chất liệu:  Màu nước

Kích thước: 29cm x 22cm

 

Trừu tượng

Họa sĩ: Đặng Hoài Nam

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100 cm x 100 cm

Năm sáng tác: 1970

Trừu tượng 1

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2011

Trừu tượng 2

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Vầng trăng khuyết

Họa sỹ: Văn Y

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130×100 cm

Năm sáng tác: 2018

Về buôn

Họa sĩ: Lâm Kim

Chất liệu: Phấn tiên

Kích thước: 75 x 55 cm

Năm sáng tác: 1982

Vũ điệu Guitar

Họa sĩ: Cù Nguyễn

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 43cm x 37cm

Năm sáng tác: 1962

Xe cút kít

Họa sĩ: Đào Sĩ Chu

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 100 cm x 100 cm

 

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!