Họa sĩ sau năm 1975

12 con giáp

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2015

 

Bờ biển 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 72×52 cm

Năm sáng tác: 2018

Bờ biển 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 79×61 cm

Năm sáng tác: 2017

Cánh đồng lúa

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 51×73 cm

Năm sáng tác: 1998

Cậu bé chăn trâu

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: Khắc gỗ

Kích thước: 60×85 cm

Năm sáng tác: 1996

Cậu bé giăng câu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 99×78 cm

Năm sáng tác: 2010

Chân dung

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 28×23 cm

Năm sáng tác: 1999

Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước 38×27 cm.

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50×40  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 125×90 cm

Năm sáng tác: 2017

 

 

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 70×50  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Phạm An Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82×62 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2013

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 73×55 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Chân dung Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 38×26 cm

Năm sáng tác: 2016

Chùa cổ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 2000

 

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy điệp

Kích thước: 38×53 cm

Năm sáng tác: 2017

Cô tiên

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 42×53 cm

Năm sáng tác: 1991

 

 

Đàn ông và đàn bà

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Đàn trâu 1

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 71×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đàn trâu 2

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 74×94 cm

Năm sáng tác: 2005

Đánh rơm

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×69 cm

Năm sáng tác: 2003

Đất miền Trung

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1999

 

Đêm Tân hôn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bôt màu

Kích thước: 54×79 cm

Năm sáng tác: 2011

Đèn dầu

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 70 x 50 cm

Năm sáng tác: 2005

Đinh Dậu

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 36×47 cm

Năm sáng tác: 2017

Đón năm Dậu

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 40×50 cm

Năm sáng tác: 2004

 

Đông phương

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 125×80 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Dòng sông hát

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2009

 

Gà – Phượng

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 90×150 cm

Năm sáng tác: 2011

 

Gà Đinh Dậu

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Hội ngộ 20.11 Hiến chương Nhà giáo

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2012

 

Khỏa thân với bình cá vàng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×50 cm

Năm sáng tác: 2012

Khỏa thân với chú chim

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 39×54 cm

Năm sáng tác: 2019

Khỏa thân với hoa hướng dương

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 53×71 cm

Năm sáng tác: 2018

Khỏa thân với hoa sen

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 53×72 cm

Năm sáng tác: 2018

Không đề

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 110×100 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Ký họa dệt vải ở Phong Thổ, Lai Châu

Họa sỹ: Đoàn Hồng
Chất liệu: Chì than
Kích thước: 29×40 cm
Năm sáng tác: 1995

Ký họa gia đình người dân tộc

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa hè Cát Hải

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

 

 

Ký họa Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 32×28 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa ngôi nhà cổ truyền của người X’Tiêng

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

Ký họa người Tày

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa người Tày làm đàn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1994

Ký họa ở Pa Thẻn

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

Ký họa Phong cảnh (1)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 26×37 cm

Năm sáng tác: 2016.

Ký họa Phong cảnh (2)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 28×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (3)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 29×41 cm

Năm sáng tác: 2014.

Ký họa Phong cảnh (4)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2012

Ký họa Phong cảnh (5)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Bút kim

Kích thước: 33×46 cm

Năm sáng tác: 2003

Ký họa Phong cảnh (6)

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 41×29 cm

Năm sáng tác: 2014

Ký họa Trương Văn Thuận

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì

Kích thước: 28×32 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa Trương Văn Thuận

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 40×29 cm

Năm sáng tác: 2016

Ký họa Văn Miếu

Họa sỹ: Văn Chiến

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 30×42 cm

Năm sáng tác: 2014.

Mậu Tuất

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 29×35 cm

Năm sáng tác: 2018

 

Mèo hoang

Họa sĩ: Nguyễn Văn Cường

Chất liệu: in độc bản

Kích thước: 21×18 cm

Năm sáng tác: 2016

Một thoáng kỷ niệm

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2013

 

Ngắm sen

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 75 x 120 cm

Năm sáng tác: 2014

Ngày cuối tuần

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×73 cm

Năm sáng tác: 2016

 

 

Ngày sinh nhật

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×40 cm

Năm sáng tác: 2012

 

 

Nhà thờ

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 34×27 cm

Năm sáng tác: 2004

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 50 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2001

 

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Nude

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 31×22 cm

Nude

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên
Tác phẩm: Nude
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 17×21 cm

Nude

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 26×38 cm

Nude

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Phận

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×92 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 33×48 cm

Năm sáng tác: 1996

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18 cm x 15 cm

Sáng tác năm: 1995

Phong cảnh

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 19 cm x 19 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 14×22 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 17×23 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18×26 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 21×26 cm

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 23×17 cm

Năm sáng tác: 1999

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 24×18 cm

 

Phong cảnh

Họa sỹ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 30×23 cm

Phong cảnh (24)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90×140 cm

Năm sáng tác: 2008

Sau vườn

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Sen (1)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×18 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (10)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30x 40 cm

Năm sáng tác: 2008

Sen (11)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (12)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (13)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (14)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (15)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2008

Sen (16)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (17)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×30 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (18)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×50 cm

Năm sáng tác: 2010

Sen (19)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (2)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×18 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (20)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (21)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (22)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75×75 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (23)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×150 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen (25)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×200 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen (26)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 115×155 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen (27)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130×130 cm

Năm sáng tác: 2009

Sen (3)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×18 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (4)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (5)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (6)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (7)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2007

Sen (8)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác:

Sen (9)

Họa sỹ: Nguyễn Phan Hòa

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30×40 cm

Năm sáng tác: 2008

Tân Mão

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 53×68 cm

Năm sáng tác: 2011

Thiếu nữ

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 44×32 cm

Năm sáng tác: 1995

Thiếu nữ áo dài

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 87×63 cm

Năm sáng tác: 2001

Thiếu nữ dân tộc

Họa sỹ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×78 cm

Năm sáng tác: 1996

Tĩnh vật hoa cúc

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70 x 53 cm

Năm sáng tác: 1990

 

 

Trưa hè

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54 x 40 cm

Năm sáng tác: 2012

 

 

Tự họa

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50×40  cm

 

Tự họa

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Mùa nước trên giấy dó

Kích thước: 40×60 cm

Năm sáng tác: 2014

 

Vợ chồng

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×50 cm

Năm sáng tác: 2017

 

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!