Họa sĩ sau năm 1975

12 con giáp

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Kích thước: 60×80 cm

Năm sáng tác: 2015

 

Bơi

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tên tác phẩm: Bơi

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 30×34 cm

 

Chân dung

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 24×17 cm

Chân dung

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên
Tác phẩm: Chân dung
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 30×20 cm

Chân dung

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 28×23 cm

Năm sáng tác: 1999

Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Chân dung (Cô gái mặc áo len)

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước 38×27 cm.

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Chân dung Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50×40  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 70×50  cm

Năm sáng tác: 2008

Chân dung Trương Văn Thuận

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 125×90 cm

Năm sáng tác: 2017

 

 

Chân dung Trương Văn Thuận

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 73×55 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Chùa cổ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 2000

 

Cô tiên

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 42×53 cm

Năm sáng tác: 1991

 

 

Đàn ông và đàn bà

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1996

 

Đất miền Trung

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 52×68 cm

Năm sáng tác: 1999

 

Đèn dầu

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 70 x 50 cm

Năm sáng tác: 2005

Đón năm Dậu

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Minh Dũng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 40×50 cm

Năm sáng tác: 2004

 

Đông phương

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 125×80 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Dòng sông hát

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80×60 cm

Năm sáng tác: 2009

 

Gà – Phượng

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 90×150 cm

Năm sáng tác: 2011

 

Gà Đinh Dậu

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50×40 cm

Năm sáng tác: 2017

 

Hồ Xuân Hương

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Hồ Xuân Hương

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 32×20 cm

 

Hồ Xuân Hương

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 32 x 21 cm

Năm sáng tác: 1999

Hội ngộ 20.11 Hiến chương Nhà giáo

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 150×150 cm

Năm sáng tác: 2012

 

Không đề

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Hỗn hợp

Kích thước: 110×100 cm

Năm sáng tác: 2000

 

 

Ký họa hè Cát Hải

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 29×40 cm

Năm sáng tác: 1996

 

 

Ký họa Nghệ sĩ Ánh Tuyết

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì than

Kích thước: 32×28 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Ký họa Trương Văn Thuận

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Hoàng Tường

Chất liệu: Chì

Kích thước: 28×32 cm

Năm sáng tác: 2015

 

 

Mẫu tử

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 74 cm x 54 cm

Sáng tác năm: 1997

Một thoáng kỷ niệm

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100×100 cm

Năm sáng tác: 2013

 

Ngắm sen

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Phạm An Hòa

Chất liêu: Sơn dầu

Kích thước: 75 x 120 cm

Năm sáng tác: 2014

Ngày cuối tuần

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×73 cm

Năm sáng tác: 2016

 

 

Ngày sinh nhật

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54×40 cm

Năm sáng tác: 2012

 

 

Nude

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 92×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Nude

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên
Tác phẩm: Nude
Chất liệu: tổng hợp
Kích thước: 17×21 cm

Nude

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Tác phẩm: Nude

Chất liệu: tổng hợp

Kích thước: 31×22 cm

Nude

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 15 cm x 17 cm

Nude

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 50 cm x 40 cm

Năm sáng tác: 2001

 

Phận

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×92 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Phong cảnh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 18 cm x 15 cm

Sáng tác năm: 1995

Phong cảnh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bàng Sĩ Nguyên

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 19 cm x 19 cm

Sau vườn

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Văn Tuất

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80×120 cm

Năm sáng tác: 2016

 

Tĩnh vật hoa cúc

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70 x 53 cm

Năm sáng tác: 1990

 

 

Trưa hè

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đoàn Hồng

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 54 x 40 cm

Năm sáng tác: 2012

 

 

Tự họa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Trà Vinh

Chất liệu: Mùa nước trên giấy dó

Kích thước: 40×60 cm

Năm sáng tác: 2014

 

Tự họa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Hoàng Hồng Cẩm

Chất liệu:  Sơn dầu

Kích thước: 50×40  cm

 

Vợ chồng

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đặng Kim Long

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40×50 cm

Năm sáng tác: 2017

 

0916554329

X