THANH SƠN

– Họ và tên: Huỳnh Thanh Sơn

– Bút danh: Thanh Sơn, Hai Sơn.

– Sinh năm 1950 tại Trà Vinh.

– Năm 1965, học Lớp hội họa giải phóng của khu Tây Nam bộ tại Cà Mau do họa sỹ Thái Hà giảng dạy.

– Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (sau năm 1975).

– Hiện sống và làm việc tại Trà Vinh.

– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

– Đề tài sáng tác của ông chủ yếu là: ký họa kháng chiến, cổ động, tranh đả kích và áp phích minh họa…

– Tranh của ông được Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và bảo tàng Trà Vinh lưu giữ.

– Ngoài vẽ tranh, ông còn tham gia giảng dạy (Trường Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh) và làm công tác quản lý trong ngành văn hóa (Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Trà Vinh).

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!