TRẦN CHÂU

HS trần Châu

– Họa sĩ Trần Châu sinh ngày 10. 10. 45 tại Bến Tre.

– Năm 1964, ông tốt nghiệp trường Mỹ nghệ Thực hành Gia Định.

– Từ năm 1965 đến 1974, ông mở một phòng tranh tư tại Đà Nẵng.

– Đến năm 1985 ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!