Triển lãm Du Xuân tại Bình Minh Art Gallery với sự góp mặt của 12 họa sĩ gạo cội: Hồ Hữu Thủ (1940), Nguyễn Lâm (1941), Lê Thanh (1942), Trịnh Thanh Tùng (1942), Dương Sen (1949), Uyên Huy (1950), Đỗ Duy Tuấn (1950), Lê Vượng (1952), Lương Khánh Toàn (1955), Đặng Kim Long (1955), Nguyễn Hoài Hương (1956), Lê Xuân Chiểu (1956)

Triển lãm Du Xuân

Triển lãm Du Xuân

Triển lãm Du XuânTriển lãm Du Xuân