Tại phòng trưng bày nghệ thuật Bình Minh quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm trưng bày tranh của 12 họa sĩ với chủ đề Du Xuân.

Đây là triển lãm hội tụ nhiều họa sĩ lớn tuổi đời và nhiều tuổi nghề với thời gian cầm cọ của người ít tuổi nhất cũng đã trên 50 năm.

Trong đó có 4 họa sĩ trên 80 tuổi, các họa sĩ đều đã có nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm ở trong nước và quốc tế, nhận nhiều giải thưởng về Mỹ thuật, đã từng giảng dạy ở các trường Mỹ thuật, đào tạo ra nhiều thế hệ họa sĩ.

Triển lãm gồm 24 tác phẩm, trong đó có 10 bức tranh sơn mài và 14 bức tranh sơn dầu.

 

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 29/03/2024 tại phòng trưng bày nghệ thuật Bình Minh (số 29A Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Nguồn: HTV9 https://www.youtube.com/watch?v=LN-ZIcS8jqE