Lê Vượng

– 1952 Sinh ngày 26.03.1952 tại Sài Gòn.

– 1970 Học trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định.

– 1973 Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định

– 1977 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Gia Định

Giáo viên trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trung học trang trí Đồng Nai.

Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam- Hội viên hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

– 1980 Tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

– 1986 Triển lãm chung tại bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

– 1992 Triển lãm hai người tại Art Gallery 55 Đồng Khởi.

– 1996 Tham gia triển lãm Quốc tế- nghệ thuật đương đại Á châu tại Nhật Bản.

– 1997 Bằng khen giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam của công ty Philip Morris.

– 1998 Giải thưởng hội Mỹ thuật Việt Nam.Tham gia triển lãm Quốc tế Nghệ thuật đương đại Á Châu tại bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí MInh. Triển lãm hai người tại Gallery Xuân.

– 1999 Triển lãm chung “Yellow Apricot” tại Art Gallery Vĩnh Lợi TP. Hồ Chí Minh.

– 2000 Triển lãm cá nhân tại Galerie du Monde, Pacific Place,Hong Kong.

– 2001 Triển lãm chung tại Singapore.

– 2004 Triển lãm hai người tại Pháp.

– 2005 Triển lãm chung 4 người ( Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm, Đỗ Duy Tuấn, Lê Vượng) tại ngân hàng thế giới World Bank.

– 2012-2019 triển lãm chung tại bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

– 2021 Triển lãm chung tại hội Mỹ thuật thành phố.

– 2022 Triển lãm cá nhân tại Bình Minh Art Gallery.

– 2024: Triển lãm nhóm 12 họa sĩ “Du Xuân” tại Bình Minh Art Gallery.

TÁC PHẨM

0916554329

X
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền từ Bình Minh Art !!