Lê Vượng

Lê Vượng

- Tên thật là Lê Văn Vượng

- 1952 Sinh năm 1952 tại Sài Gòn.

- 1973 Tốt nghiệp trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn.

- 1977 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật tp HCM

- Giáo viên trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trung học trang trí Đồng Nai.

- Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam,  hội viên hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

- Trong sự nghiệp sáng tác, ông chủ yếu theo đuổi đề tài phong cảnh và chân dung với nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước...

- Ông đã tham gia nhiều triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài. Các tác phẩm của ông đã được lưu giữ trong nhiều bảo tàng và nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.

Triển lãm:

- 1980 Tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

- 1986 Triển lãm chung tại bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

- 1992 Triển lãm hai người tại Art Gallery 55 Đồng Khởi.

- 1996 Tham gia triển lãm Quốc tế- nghệ thuật đương đại Á châu tại Nhật Bản.

- 1999 Triển lãm chung "Yellow Apricot" tại Art Gallery Vĩnh Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.

- 2000 Triển lãm cá nhân tại Galerie du Monde, Pacific Place, Hong Kong.

- 2001 Triển lãm chung tại Singapore.

- 2004 Triển lãm hai người tại Pháp.

- 2005 Triển lãm chung 4 người ( Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm, Đỗ Duy Tuấn, Lê Vượng) tại World Bank.

- 2012-2019 triển lãm chung tại bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

- 2021 Triển lãm chung tại hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

- 2022 Triển lãm cá nhân tại Bình Minh Art Gallery.

- 2024 Triển lãm "Du xuân" cùng 12 họa sĩ gạo cội tại Bình Minh Art Gallery.

Giải thưởng: 

- 1997 Bằng khen giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam của công ty Philip Morris.

- 1998 Giải thưởng hội Mỹ thuật Việt Nam.Tham gia triển lãm Quốc tế Nghệ thuật đương đại Á Châu tại bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm hai người tại Gallery Xuân.

Hai cây đàn - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đèn dầu và ly - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2049
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Ghế và ấm trà - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2042
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Bình cổ và ghế tre - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Bình cổ và chén xanh - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2041
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Ghế và đàn Sến - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đèn dầu - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2046
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Cái chén xanh - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đèn và ấm trà - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2046
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Bình cổ và ấm trà - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Ngựa gốm - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2307
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đàn sến và chén - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đàn Nhị và ấm trà - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2049
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Trái măng cụt - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2046
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Cành khô và bình - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Bình dất và đèn bão - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2047
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Chén và cành khô - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2044
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Tô đỏ và cành khô - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Chén xanh và ấm trà

Liên hệ
Lượt xem: 1022
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Ghế và siêu - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2042
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Trái lựu - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2049
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Bình cổ và đèn dầu - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Ấm đất và chén - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Những chiếc bình - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2040
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Tĩnh vật - Ấm trà - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2047
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Tĩnh vật - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2050
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Tĩnh vật - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2055
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Đường làng - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2062
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Phong cảnh - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Hàng dừa nước - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Vườn dừa - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2050
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Làng quê - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2054
Lê VượngLê VượngLê Vượng

Tự họa - Lê Vượng

Liên hệ
Lượt xem: 2054
Lê VượngLê VượngLê Vượng

TAGS

Xem thêm họa sĩ

Icon Email

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ những thông tin triển lãm mới nhất của chúng tôi