Họa sĩ thời kì Mỹ thuật Đông Dương

Anh đưa nàng về dinh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 40 x 96 cm

 

 

Bà cháu

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Thủ ấn họa

Kích thước: 32 x 34 cm

Năm sáng tác: 1968

 

Bác Hồ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Hoàng Lập Ngôn

Chất liệu:  Mực nho

Kích thước: 54 cm x 36 cm

Năm sáng tác: 1992

Bác Hồ với anh chiến sĩ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Dương Bích Liên

Chất liệu: Chì

Kích thước: 60 x 80 cm

Năm sáng tác: 1952

Bính Dần

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 12cm x 19cm

Năm sáng tác: 1986

Cây ổi

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lưu Văn Sìn

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 42cm x 55cm

Năm sáng tác: 1960

Chải tóc

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 4×6 cm

 

Chân dung

Giá: Liên hệ
  • Họa sĩ: Nguyễn Dung
  • Chất liệu: Pastel
  • Kích thước: 28cm x 36cm
  • Năm sáng tác:

Chiều về

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Tiến Chung

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 40 cm x 60 cm

Năm sáng tác: 1963

Cô hầu

Giá: Liên hệ
  • Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí
  • Chất liệu:  Tổng hợp
  • Kích thước: 37,5cm x 43,5cm

Con trâu sân đình

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 42 x 60 cm

 

Cổng làng Ước Lễ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Tiến Chung

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 50 cm  x 90 cm

Năm sáng tác: 1943

Hoa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Khắc Vinh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80 x 80 cm

Năm sáng tác: 1967

Hoa lửa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 9 x 11 cm

 

 

 

 

 

 

Họa sĩ Nguyễn Dung

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 19×25 cm

 

Hội xuân

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Đức Nùng

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 80 cm  x 120 cm

Năm sáng tác: 1960

 

 

Ký họa phong cảnh

Giá: Liên hệ

Lan trúc

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Tiến Chung

Chất liệu: Mực nho

Kích thước: 32.5 cm x 22.5 cm

Năm sáng tác: 1966

Mùa gặt

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tú Duyên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110 x 190 cm

Năm sáng tác: 1973

 

Mùa thanh xuân

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 50 x 65 cm

Năm sáng tác: 1960

Mưu sinh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Zoka

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 25 x 33 cm

 

 

Nụ hôn

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Chì sáp

Kích thước: 30cm x 44cm

Năm sáng tác: 1984

Ô Quan Chưởng sau cơn mưa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 47 x 40 cm

 

 

Phác thảo sen

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí

Chất liệu: Sơn ta trên giấy can

Kích thước: 51 x 71.5 cm

 

Phác thảo thiếu nữ bên chùa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 74 x 54 cm

 

Phong cảnh (Mặt trước)

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Trung

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 140 x 160 cm

Năm sáng tác: 1950

Phong cảnh Huế

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Đỗ Đình Hiệp

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 60×80 cm

 

 

Rồng

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 15cm x 21cm

Năm sáng tác: 1988

Rước đèn

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 8 x 22 cm

 

 

 

 

 

 

Sông Nhật Lệ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Ký họa màu nước

Kích thước: 21 x 28 cm

Năm sáng tác: 1965

Thiếu nữ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 7 x 15 cm

Năm sáng tác: 1960

 

 

 

 

 

Thiếu nữ xưa

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Màu nước

Kích thước: 8 x 10 cm

 

 

 

 

 

 

Tri kỉ

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Bùi Xuân Phái

Chất liệu: Bút sắt

Kích thước: 30cm x 40cm

Năm sáng tác: 1973

Trong vườn (Mặt sau)

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Trung

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 140 x 160 cm

Năm sáng tác: 1950

Trừu tượng

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Gia Trí

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 54 x 84 cm

 

Trừu tượng

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Tạ Tỵ

Chất liệu: Cắt dán

Kích thước: 28 x 38 cm

 

Vĩnh An Vĩnh Linh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Lê Văn Xương

Chất liệu: Ký họa màu nước

Kích thước: 21 x 26 cm

Năm sáng tác: 1965

 

Xô viết Nghệ Tĩnh

Giá: Liên hệ

Họa sĩ: Nguyễn Đức Nùng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 28 x 56 cm

 

 

 

0916554329

X