Đoàn Hồng

Đoàn Hồng

- Sinh năm 1960 tại Hà Nội.

- 1984: Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật  Hà Nội.

- 1984-1987: Tham gia Quân đội Việt Nam F361.

- 1987-2004: Biên tập viên thiết kế kỹ thuật của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

- 2004-2006: Làm việc tại Hội Mỹ thuật Việt Nam

- 2006-2020: Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Việt Nam - Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

- Ông là một họa sĩ được đánh giá cao khi theo đuổi các đề tài Cuộc sống ven biển, cuộc sống vùng cao,...

- Ông đã tham gia nhiều triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài. Các tác phẩm của ông đã được nhiều bảo tàng và nhà sưu tập nổi tiếng trong và ngoài nước sở hữu.

Giải thưởng:

- 2001: Giải nhì triển lãm nghệ thuật khu vực.

- 2002: Giải thưởng Philip Morris.

- 2003: Giải ba triển lãm Nghệ thuật khu vực.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông.

Triển lãm:

+ Triển lãm cá nhân: 1993, 1995, 2001, 2003, 2010 (hai cuộc), 2018

+ Triển lãm nhóm:

- 1996: Triển lãm nhóm tại Hà Nội.

- 2009: Triển lãm nhóm "Cuộc sống ven biển 1" tại Hội Mỹ thuật Việt Nam.

- 2010: Tham gia triển lãm Diễn đàn Văn hóa Châu Á (ACF-2010) tại Gwangju, Hàn Quốc

- 2010: Triển lãm nhóm tại Bảo tàng nghệ thuật Gwangju.

- 2011: Triển lãm với các họa sĩ Hàn Quốc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội.

- 2012: Triển lãm với các họa sĩ Hàn Quốc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội.

- 2013: Triển lãm nhóm tại Bảo tàng Nghệ thuật gốm đương đại, Hàn Quốc.

- 2015: Triển lãm nghệ thuật quốc tế GYEONGGI tại Hà Nội.

- 2015: Triển lãm nhóm "CONMENT" tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội.

- 2016: Triển lãm nhóm tại Hội Mỹ thuật Việt Nam.

- 2017: Tham gia Triển lãm, đấu giá tại LYTHI Auction House.

- 2017: Tham gia "Triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam tại Thái Lan".

- 2020: Tham gia triển lãm Hội thảo Nghệ thuật Quốc tế - Thiết kế - ICAD tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu nữ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Thiếu nữ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Gà - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Bên bờ hồ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2031
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Trước bình hoa - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Cô gái với bình hoa - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Bên bức tranh - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Những chiếc bình - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chiếc ghế - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Những thiếu nữ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chị em - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2014
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Bình sen - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chị em - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Cún cưng - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Hoa cúc trắng - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Giận hờn - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2012
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Cá vàng - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chải tóc - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chợ hoa - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Xuống chợ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Xuống chợ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2013
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Lễ hội - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Dệt vải - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Tâm sự - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Búi tóc - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Chuối - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Những đống rơm - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2012
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Hai con ngựa - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Thiếu nữ dân tộc - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2012
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Tắm suối - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2012
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2014
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2014
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Đồ lễ - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Bên bình cá - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2014
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân với mèo - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2015
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân với mèo - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Trên bãi biển - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân với mèo - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân bên sen - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Đêm tân hôn - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Ngày sinh nhật - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2016
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Trưa hè - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

Khỏa thân với chim - Đoàn Hồng

Liên hệ
Lượt xem: 2026
Đoàn HồngĐoàn HồngĐoàn Hồng

TAGS

Xem thêm họa sĩ

Icon Email

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ những thông tin triển lãm mới nhất của chúng tôi