Nghiêm Xuân Hưng

Nghiêm Xuân Hưng

- Sinh năm 1953 tại Vĩnh Phúc. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

- 1966: Học hệ Sơ Trung (7 năm) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.

- 1972: Sau khi Tốt nghiệp khoa điêu khắc, ông về công tác tại xưởng phim hoạt hoạ, với nhiệm vụ vẽ động.

- 1975: Làm việc tại phòng Điêu khắc, vụ Mỹ thuật, bộ Văn hóa.

- 1978: Học khoa Điêu khắc, hệ Đại học tại Trường Đại học Mỹ thuật.

- 1980: Ông sáng tác tác phẩm đất nung “Bảo vệ cuộc sống”, cao 1m60, nguyên khối (một bản đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một bản ở Trường Đai học Sân khấu Điện ảnh).

- 1982: Làn việc tại phòng Kiểm nghiệm của UNIMEX Hà Nội.

- 1986: Làm việc tại Ban Điêu khắc - Hội Mỹ thuật Việt Nam.

- Từ năm 1989, sáng tác tự do theo nhiều chủ đề: Phong cảnh, tĩnh vật, chân dung... bằng nhiều chất liệu: lụa, chì, gốm, tranh in, trổ giấy, sơn khắc,... Đặc biệt, toàn bộ tranh sơn mài trong cuộc trưng bày do Văn phòng IMF tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam đã được bán hết.

- Từ năm 1998, chuyên vẽ sơn dầu theo trường phái tranh siêu thực. 

- Từ năm 2003, toàn bộ tranh của ông được phòng tranh APRICOTS bao thầu. 

- Từ năm 2013, tiếp xúc với nhà sưu tập Trương Văn Thuận và đã hợp tác với Bình Minh Art Gallery cho đến nay. 

Tĩnh hòa gia - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Nàng thơ - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2030
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Gọt mướp - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Thay áo - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2027
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Chiều rằm - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2027
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Trong chùa - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Tiếng gió - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Sen - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Con trâu đất - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Tư lự - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Nhện - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Vấn vương - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Chị em - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2017
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Đôi bạn - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Cảnh chùa - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2026
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Đông chí - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Chợ Đình - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phố hoa - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phố sớm - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phố phường - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Cảnh chùa - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Chùa Kim Liên - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Mặt tiền - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2018
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Mặt tiền - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Đồng mùa - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Hè sớm - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Đêm xanh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2022
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Chiều ngõ Chỉ - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2024
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2024
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2014
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Phong cảnh - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Tĩnh vật - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Đám rước - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2019
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Con gà quý - Nghiêm Xuân Hưng

Liên hệ
Lượt xem: 2020
Nghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân HưngNghiêm Xuân Hưng

Xem thêm họa sĩ

Icon Email

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ những thông tin triển lãm mới nhất của chúng tôi