Huỳnh Thảo

Huỳnh Thảo

- Sinh năm: 1980 tại Đồng Tháp,

- 2009: Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội Viên Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

 Triển lãm:

- 2019 Triển lãm Sáng tác mới, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2019 Triển lãm Điêu khắc, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2019 Triển lãm Mỹ Thuật khu vực 6, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2019 Triển lãm Báo cáo Sáng Tác mới, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2019 Triển lãm Tranh Sơn mài Truyền thống, Hội Mỹ Thuật HCM.

- 2018 Triển lãm "Sóng", Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2018 Triển lãm Sáng tác mới, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2018 Triển lãm Tranh Sơn mài Truyền thống, Hội Mỹ Thuật HCM.

- 2018 Triển lãm Mỹ Thuật khu vực 6, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2017 Triển lãm Sáng tác mới, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2017 Triển lãm Câu lạc bộ Sơn Mài, Hội Mỹ Thuật HCM.

- 2017 Triển lãm Biennale, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2017 Triển lãm Mừng thống nhất đất nước, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2015 Triển lãm Sơn Mài Sài Gòn lần 2, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

- 2015 Triển lãm Sáng tác mới, Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM.

Cõi thiên thai - Huỳnh Thảo

Liên hệ
Lượt xem: 2024
Huỳnh ThảoHuỳnh ThảoHuỳnh Thảo

Mộng mị - Huỳnh Thảo

Liên hệ
Lượt xem: 2021
Huỳnh ThảoHuỳnh ThảoHuỳnh Thảo

Trong đầm sen - Huỳnh Thảo

Liên hệ
Lượt xem: 2024
Huỳnh ThảoHuỳnh ThảoHuỳnh Thảo

Đại dương - Huỳnh Thảo

Liên hệ
Lượt xem: 2023
Huỳnh ThảoHuỳnh ThảoHuỳnh Thảo

TAGS

Xem thêm họa sĩ

Icon Email

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ những thông tin triển lãm mới nhất của chúng tôi