Tắm sen - Bùi Minh Dũng

( 10 đánh giá )

Liên hệ

Hoạ sĩ:                          Bùi Minh Dũng

Tác phẩm:                    Tắm sen

Chất liệu:                      Sơn dầu

Kích thước:                  60x60cm

Năm sáng tác:             2005

5.0           10 đánh giá
50% | 5
50% | 5
0% | 0
0% | 0
0% | 0
Tắm sen - Bùi Minh Dũng

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chùa cổ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2069
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Cô tiên - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Đất miền trung - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2041
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Đội gạo lên chùa - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2058
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Đón năm Dậu - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2047
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Gà trống - gà mái - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Góc vườn - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2052
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Hai người phụ nữ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2051
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Hoang lạc sống - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2059
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Khỏa thân đỏ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2048
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Tắm sen - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2050
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2043
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Vườn quê - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2042
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Mẫu tử - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Người mẫu - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2048
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Say - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2043
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Tắm sen - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2048
Tắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh DũngTắm sen - Bùi Minh Dũng

Xem thêm họa sĩ