Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

( 6 đánh giá )

Liên hệ

Hoạ sĩ:                          Bùi Minh Dũng

Tác phẩm:                    Thiếu nữ Hà Nội

Chất liệu:                      Bột màu

Kích thước:                  80x100cm

Năm sáng tác:             1999

5.0           6 đánh giá
66.666666666667% | 4
33.333333333333% | 2
0% | 0
0% | 0
0% | 0
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chùa cổ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2069
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Cô tiên - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Đất miền trung - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2041
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Đội gạo lên chùa - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2058
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Đón năm Dậu - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2047
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Gà trống - gà mái - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2045
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Góc vườn - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2052
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Hai người phụ nữ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2051
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Hoang lạc sống - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2059
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Khỏa thân đỏ - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2048
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Tắm sen - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2050
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2043
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Vườn quê - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2042
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Mẫu tử - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2053
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Người mẫu - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2048
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Say - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2043
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Tắm sen - Bùi Minh Dũng

Liên hệ
Lượt xem: 2049
Thiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh DũngThiếu nữ Hà Nội - Bùi Minh Dũng

Xem thêm họa sĩ